Show simple item record

On the production technology of a shaped part with multi-axis machining

dc.contributor.advisorPíška, Miroslavcs
dc.contributor.authorKopcík, Danielcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:09:14Z
dc.date.available2019-05-17T06:09:14Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKOPCÍK, D. Technologie výroby tvarové součásti víceosým CNC obráběním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83772cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40027
dc.description.abstractTeoretická časť tejto práce uvádza základné informácie v oblasti výroby tvarových súčastí na počítačovo riadených strojoch. Popisuje jednotlivé kroky od návrhu súčasti až po jej výrobu a zameriava sa hlavne na súhrn dostupných moderných technológií, ktoré je možné využiť. Experimentálna časť využíva tieto moderné technológie na spracovanie návrhu tvarovej súčasti. Popisuje postup návrhu 3D modelu súčasti v CAD systéme, následné vytvorenie programu pre riadenie obrábacieho centra v CAM systéme a taktiež rieši samotnú výrobu tvarovej súčasti na CNC obrábacom centre. Cieľom práce je navrhnúť a vyrobiť takú súčasť, ktorá má zaujímavý dizajn a je dostatočne náročná na výrobu aby mohla reprezentovať firmu, v ktorej je vyrobená.cs
dc.description.abstractThe theoretical part of this thesis is introducing basic information in production of shaped components on CNC machines. It describes each steps from a design of the component to production. Main target is summarization of available modern technologies that can be used. Experimental part uses these modern technologies for processing design shaped component. It describes process of design 3D model part in CAD system, subsequently creation of program for machining in CAM system and solves production of part on CNC machine. The aim of this thesis is design part with interesting design and production difficult enough to represent company, where it was made.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttvarová súčasťcs
dc.subjectobrábacie centrumcs
dc.subject3D modelcs
dc.subjectobrábaniecs
dc.subjectfrézacs
dc.subjectshaped parten
dc.subjectmachining centeren
dc.subject3D modelen
dc.subjectmachiningen
dc.subjectmilleren
dc.titleTechnologie výroby tvarové součásti víceosým CNC obráběnímcs
dc.title.alternativeOn the production technology of a shaped part with multi-axis machiningen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-24cs
dcterms.modified2015-06-26-12:11:46cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid83772en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:07:07en
sync.item.modts2020.03.31 04:38:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePolzer, Alešcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) prof. Dr. Ing. Libor Beneš (člen) doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. (člen) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Jak je problematické navázání na přerušenou výrobu? Co je typický výrobek Vaší společnosti? Když by bylo vyrobeno více kusů součásti, jak by se změnila jejich cena? Můžete specifikovat složení materiálu obrobku? Jak se označují slitiny hliníku dle evropské normy? Jaký byl použitý CAD/CAM? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record