Show simple item record

Observation of external environment influence on living cells with holographic microscope

dc.contributor.advisorKřížová, Anetacs
dc.contributor.authorKovářová, Kláracs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:43:31Z
dc.date.available2018-10-21T16:43:31Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKOVÁŘOVÁ, K. Pozorování vlivu vnějšího prostředí na živé buňky holografickým mikroskopem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83835cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40062
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je pozorování vnějšího vlivu na buňky za použití multimodálního holografického mikroskopu. Teoretická část práce pojednává nejdříve o vývoji holografické mikroskopie na ÚFI FSI VUT v Brně. Dále se práce zaměřuje na multimodální holografický mikroskop, který umožňuje neinvazivně pozorovat živé buňky. V diplomové práci je také uveden jeho popis, postup práce a zpracování hologramu. Stěžejní částí je i rešerše na téma chemotaxe buněk a osmotické jevy v buňkách. V rámci práce byly na tato témata navrženy příslušné experimenty. V experimentální části je nejdříve popsána kultivace buněk, poté příprava vzorku a komůrek pro pozorování a následně zpracování dat. Druhá polovina experimentální části je zaměřena přímo na provedená měření. Ve všech experimentech byly pozorovány buňky K2 (plné označení LW13K2).cs
dc.description.abstractSubject of this master's thesis is the observation of influence of external environment on the living cells with the use of multimodal holographic microscope. The theoretical part is summarising the development of the holographic microscopy at IPE FME BUT. The theoretical part also describes multimodal holographic microscope, which allows non-invasive observing of living cells. The thesis also covers construction of the microscope, basic working instructions and the hologram processing method. The main subject of the thesis is the research on the topic of chemotaxis and osmotic processes in the cells. Experiments were designed for the purpose of this thesis to cover topics mentioned above. The experimental part of the thesis deals with cultivation of the cells, preparation of the sample and observation chambers and processing of the data. This part later focuses directly on the laboratory measurements. In all experiments, cells K2 (full name LW13K2) were observed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMultimodální holografický mikroskopcs
dc.subjectchemotaxe buněkcs
dc.subjectosmotické jevy v buňkách.cs
dc.subjectMultimodal holographic microscopeen
dc.subjectchemotaxis of cellsen
dc.subjectosmotic processes in cells.en
dc.titlePozorování vlivu vnějšího prostředí na živé buňky holografickým mikroskopemcs
dc.title.alternativeObservation of external environment influence on living cells with holographic microscopeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-23cs
dcterms.modified2015-06-24-13:49:23cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid83835en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:58:58en
sync.item.modts2020.03.31 14:06:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeTolde,, Ondřejcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record