Show simple item record

Segmentation in the color fundus imges

dc.contributor.advisorKolář, Radimcs
dc.contributor.authorMalínský, Milošcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:11:48Z
dc.date.available2019-04-03T22:11:48Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationMALÍNSKÝ, M. Segmentace významných objektů v barevných oftalmologických obrazech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other12393cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4014
dc.description.abstractOptický disk a žlutá skvrna patří mezi hlavní prvky sítnice. Jejich detekce a rozměření sehrává významnou roli v diagnostice očních onemocnění. Tato práce popisuje metody detekce optického disku a žluté skvrny v barevných oftalmologických obrazech. Jedná se o nalezení středu žluté skvrny a optického disku, u kterého je dále detekována vnější hranice. Existuje řada metod pro segmentaci těchto prvků z retinálních obrazů. Všeobecně přijatá detekční metoda však není známa z důvodu existence různých technik pořizování dat s rozlišnými charakteristikami. Diplomová práce popisuje veškerý proces detekce, od předzpracování přes segmentaci k závěrnému zpracování. Prezentované metody jsou založeny na kombinaci korelačních technik, Houghovy transformace, aktivních kontur a morfologických operací. Výsledné kontury optického disku jsou zpracovány a kvantitativně vyhodnoceny pomocí porovnání s konturou označenou zkušeným oftalmologem. Diplomová práce obsahuje množství obrázků, které mají usnadnit pochopení aplikované detekce.cs
dc.description.abstractOptic nerve head and macula are important structures in fundus images. Detection and measurement plays crucial role in several diagnosis methods of optic disease. This work is focused on the detection of the central point of macula and optic nerve head, where the inner border is detected too. There are many methods for extracting this structure in retinal images. Due to the unique properties of each acquisition technique, a single generally acknowledged detection algorithm does not exist. The whole detection process is described from preprocessing through segmentation towards postprocessing. Presented methods are based on the combination of correlation techniques, Hough transform, active contours and morphological operations. The detected contours of the optic nerve head are evaluated and quantitatively compared with the contour drawn by experienced ophthalmologist. The master thesis contains quantity of images that help to describe detection methods.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOptický diskcs
dc.subjectžlutá skvrnacs
dc.subjectsegmentacecs
dc.subjectprahovánícs
dc.subjectfiltracecs
dc.subjectlokální zvýšení kontrastucs
dc.subjectHoughova transformacecs
dc.subjectaktivní kontury.cs
dc.subjectOptic nerve headen
dc.subjectmaculaen
dc.subjectsegmentationen
dc.subjectthresholdingen
dc.subjectfiltersen
dc.subjectenhancementen
dc.subjectHough transformationen
dc.subjectactive contour.en
dc.titleSegmentace významných objektů v barevných oftalmologických obrazechcs
dc.title.alternativeSegmentation in the color fundus imgesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-09cs
dcterms.modified2008-06-10-13:11:40cs
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid12393en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:32:34en
sync.item.modts2019.05.18 13:30:23en
dc.contributor.refereeJiřík, Radovancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record