Show simple item record

Magnetic separator

dc.contributor.advisorMalášek, Jiřícs
dc.contributor.authorKřupka, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:13:41Z
dc.date.available2019-11-27T20:13:41Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKŘUPKA, J. Magnetický separátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83590cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40157
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je návrh konstrukčního řešení magnetického separátoru určeného k separaci drobného průmyslového odpadu. Tato zpráva obsahuje přehled zařízení světových výrobců, která slouží k magnetické separaci ocelového odpadu. Dále pak posouzení variant technických řešení konstrukčních uzlů magnetického separátoru a následný výběr konkrétního řešení. Dle vstupních parametrů jsou vypočteny všechny parametry potřebné ke správnému návrhu stroje. Ve výpočtech jsou zahrnuty i odůvodnění volených, tabulkových hodnot, uložení, drsností povrchu, geometrických tolerancí, materiálů a tepelné zpracování jednotlivých dílů a sestavy. Součástí technické zprávy je výkresová dokumentace vybraných dílů a sestavy.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to design the structural conception of magnetic separator designated to separate small-sized industrial waste. This report provides an overview of facilities of worldwide manufacturers that are used for magnetic separation of steel scrap. Furthermore, it offers an assessment of variants for technical solutions to structural nodes of magnetic separator; this is followed by a selection of specific solution. According to the input parameters, all the parameters necessary for correct machine design are computed. These computations also include the justification of selected table values, placement, surface roughness, geometric tolerances, materials and heat treatment of the individual parts and assemblies. Attachments to this technical report are documentation drawings of selected parts and assemblies.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMagnetický separátorcs
dc.subjectprůmyslový odpadcs
dc.subjectmagnetická separacecs
dc.subjectnávrh konstrukcecs
dc.subjectMagnetic separatoren
dc.subjectindustrial wasteen
dc.subjectmagnetic separationen
dc.subjectstructural designen
dc.titleMagnetický separátorcs
dc.title.alternativeMagnetic separatoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-23cs
dcterms.modified2015-06-23-14:58:48cs
thesis.disciplineStavba strojů a zařízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid83590en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:58:57en
sync.item.modts2020.05.22 13:08:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJonák, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record