Show simple item record

Efficiency Improvement Proposal of Production of Engineering Component

dc.contributor.advisorSedlák, Josefcs
dc.contributor.authorČernický, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:27:29Z
dc.date.available2018-10-21T20:27:29Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationČERNICKÝ, M. Návrh na zefektivnění výroby strojírenského dílu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83576cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40177
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o obrábění hřídele ve společnosti Decoleta, a.s. za účelem návrhu zefektivnění výroby. První část diplomové práce je zaměřena na popis činnosti firmy a rozbor použitých technologií třískového obrábění. Ve druhé části je provedena analýza stávajícího stavu obrábění a navržení zefektivnění výroby součásti. Diplomová práce je zakončena porovnáním aktuálního a inovovaného stavu výroby součásti a technicko-ekonomickým zhodnocením navržených úprav.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with machining process of shaft in the company Decoleta, a.s. to propose production efficiency improvement. The first part of the diploma thesis is focused on the description of the company's activities and analysis of the used machining technologies. The second part analyses the actual production process and proposes increase in efficiency of the component’s production. In the final part the thesis compares the current and upgraded state of machining processes and includes a technical-economical evaluation of the proposed modifications.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectObráběnícs
dc.subjectřezné podmínkycs
dc.subjectnástrojecs
dc.subjectefektivita.cs
dc.subjectMachiningen
dc.subjectcutting conditionsen
dc.subjecttoolsen
dc.subjectefficiency.en
dc.titleNávrh na zefektivnění výroby strojírenského dílucs
dc.title.alternativeEfficiency Improvement Proposal of Production of Engineering Componenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-24cs
dcterms.modified2015-06-26-12:11:46cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid83576en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 00:06:46en
sync.item.modts2020.03.31 17:19:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSliwková, Petracs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ĺubomír Javorek, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Skopal, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Co se u této součástky považuje za hrubování? Jaký je použit materiál obrobku a je dobře obrobitelný? Rozjížděcí a zápichový způsob obrábění? Jaký je rozdíl mezi geometrickou a pracovní přesností? Jak by jste ověřil pracovní přesnost? Z jakého materiálu používáte vrtáky ve Vaší práci? Co je to životnost vrtáku? Jaký je rozdíl mezi životností a trvanlivostí? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record