Show simple item record

The heartbeat counter

dc.contributor.advisorŠvrček, Martincs
dc.contributor.authorMalínský, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2018-10-29T11:51:49Z
dc.date.available2018-10-29T11:51:49Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationMALÍNSKÝ, Z. Zařízení pro měření tepové frekvence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other12396cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4017
dc.description.abstractVariabilita srdečního rytmu patří k základním a nejčastěji vyhodnocovaným fyziologickým údajům v lékařství. Tepová frekvence slouží jako ukazatel činnosti srdce. Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro měření tepové frekvence. Popisuje křivku EKG a její jednotlivé vlny, způsoby výpočtu tepové frekvence, vlastnosti zařízení pro její měření a další potřebné informace o měření tepové frekvence. Diplomová práce se zaměřuje na výpočet tepové frekvence z jednotlivých R-R intervalů. Je zde popsán celý návrh zařízení, vlastnosti jednotlivých bloků a výpočet potřebných parametrů. Dále je zde uvedeno softwarové řešení pro mikrokontrolér a program pro výpočet tepové frekvence, včetně rozepsání předzpracování signálu a detekci jednotlivých QRS komplexů. Výsledkem této práce je navržené schéma včetně návrhu desky s plošnými spoji a kódy jednotlivých programů.cs
dc.description.abstractHeart rate variability belongs to basic and most frequently interpretation of physiologic statement in medicine. The pulse rate serves as an indicator of the heart activity. The subject of this diploma thesis is projection of the heartbeat counter. The work describes electrocardiograph and separated waves, ways of calculation heart rate, characteristics mechanism for measuring and other necessary information about heart rate measuring. This master thesis fixates on heart rate-calculation from including R-R intervals. Here is described whole project of heartbeat counter, properties of separated blocks and calculation of useful parameters. Further there is noted software resolution for the microcontroller and program for the calculation of heart rate frequency including unwinding signal preprocessing and detection of separated QRS complexes. The products of this diploma thesis are the circuit including the board circuit and codes of separated programs.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTepová frekvencecs
dc.subjectmikrokontrolércs
dc.subjectA/D převodníkcs
dc.subjectsériové rozhranícs
dc.subjectfiltrycs
dc.subjectEKGcs
dc.subjectCode Warriorcs
dc.subjectBorland C++ Builder.cs
dc.subjectHeart rateen
dc.subjectmicrocontrolleren
dc.subjectA/D converteren
dc.subjectserial interfaceen
dc.subjectfiltersen
dc.subjectEKGen
dc.subjectCode Warrioren
dc.subjectBorland C++ Builder.en
dc.titleZařízení pro měření tepové frekvencecs
dc.title.alternativeThe heartbeat counteren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-09cs
dcterms.modified2008-10-07-09:33:01cs
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid12396en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:41:36en
sync.item.modts2020.03.31 17:44:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeDlouhý, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Dvořák, CSc. (člen) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. (člen) Ing. Zenon Starčuk, CSc. (člen) MUDr. František Horálek (člen)cs
but.defenceStudent zodpověděl otázky oponenta. Prof. Holčík: Poznámka k přehledu literatury. Prof. Holčík: Hodnota mezní frekvence. Maximální frekvence složek EKG signálu. Student neodpověděl. Prof. Holčík: Poznámka k chybějící tabulce. Student přiznal nedostatek. Doc. Chmelař: Napájení zařízení. Odběr zařízení. Student popsal napájení zařízení. MUDr. Horálek: Maximální tepová frekvence realizovaného zařízení. Student potvrdil, že zvolená mez je nedostačující. Prof. Holčík, MUDr. Horálek: Poznámky k detekci při použití pacemakeru.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record