Show simple item record

Optical determination of the state of charge of vanadium flow battery cells

dc.contributor.advisorNovák, Vítězslavcs
dc.contributor.authorŠacl, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:30:12Z
dc.date.available2019-05-17T03:30:12Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationŠACL, V. Optické stanovení stavu nabití průtokových vanadových článků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other85742cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40246
dc.description.abstractZkoumaným předmětem této diplomové práce je studium vlastností vanadového redukčně oxidačního článku (VRB), zejména elektrolytu. Zaměření je aplikováno na stav nabití tohoto článku a jeho měření pomocí optických metod. Při různém stavu nabití se mění oxidační číslo vanadu a s tím i výsledná barva elektrolytu. Pomocí metody spektrofotometrie je tato charakteristická vlastnost vystavena měření. Základem úspěšného měření bylo se seznámit s obsluhou měřícího systému. Úvodní praktické měření bylo provedeno na exemplárních fóliích. Měřením vanadového článku byly získány hodnoty absorbance, jež byly použity ke stanovení stavu nabití.cs
dc.description.abstractThe investigated subject for this diploma thesis is getting know properties of the vanadium redox battery (VRB), especially electrolyte. Specialization is applied to the state of charge of this cell and its measurements using the optical methods. Upon different state of charge is changed oxidation number of vanadium and resultant color of the electrolyte. Using spectrofotometry method that characteristic property is undergone measurement. The basic thing was learning to handle a measurement system. The first practical measurement was executed on example foils. Upon measurement of vanadium cell there was obtained the values of absorbation, which they were used for determination of state of charge.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVRBcs
dc.subjectvanadcs
dc.subjectspektrofotometriecs
dc.subjectabsorbancecs
dc.subjecttransmitancecs
dc.subjectkomplementární barvacs
dc.subjectvoltametriecs
dc.subjectIMPScs
dc.subjectVRBen
dc.subjectvanadiumen
dc.subjectspectrofotometryen
dc.subjectabsorbationen
dc.subjecttransmitionen
dc.subjectcomplementary coloren
dc.subjectvoltametryen
dc.subjectIMPSen
dc.titleOptické stanovení stavu nabití průtokových vanadových článkůcs
dc.title.alternativeOptical determination of the state of charge of vanadium flow battery cellsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-08cs
dcterms.modified2015-06-15-07:23:21cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid85742en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:15:45en
sync.item.modts2020.03.31 06:17:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeChladil, Ladislavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Bača, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Chladil, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. 1) Jakým způsobem jste určovali stupeň nabití z cyklické voltametrie? 2) Jaké je úskalí této metody? 3) Jak se liší napětí nabitého a vybitého vanadového článku?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record