Show simple item record

The open mobile phone platform

dc.contributor.advisorMacháň, Ladislavcs
dc.contributor.authorMalinčík, Ondrejcs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:30:12Z
dc.date.available2019-05-17T03:30:12Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationMALINČÍK, O. Otevřená platforma mobilního telefonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other85706cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40255
dc.description.abstractCieľom tejto práce je konštrukcia mobilného telefónu, ktorý sa dá zostaviť z bežne do- stupných súčiastok. Koncept umožňuje kontrolu nad mobilnou komunikáciou v sieti GSM na úrovni AT príkazov. Dôraz je kladený na úsporu energie a overená je možnosť alter- natívneho napájania solárnym článkom. Užívateľ má k dispozícii výrobné podklady a dokumentáciu.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is construction of mobile phone which can be build using com- ponents that are widely available. The concept allows control of mobile communication in GSM network on AT commands level. Energy saving is emphasised and alternative power source using solar cell is examined. Manufacturing data and docummentation is available for user.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectotvorenács
dc.subjectplatformacs
dc.subjectmobilnýcs
dc.subjecttelefóncs
dc.subjectGSMcs
dc.subjectmodulcs
dc.subjectATcs
dc.subjectpríkazcs
dc.subjectPICcs
dc.subjectsprávacs
dc.subjectnapájaniacs
dc.subjectsolárnycs
dc.subjectčlánokcs
dc.subjectMPPTcs
dc.subjectopenen
dc.subjectmobileen
dc.subjectphoneen
dc.subjectplatformen
dc.subjectGSMen
dc.subjectmoduleen
dc.subjectATen
dc.subjectcommanden
dc.subjectPICen
dc.subjectpoweren
dc.subjectmanagementen
dc.subjectsolaren
dc.subjectcellen
dc.subjectMPPTen
dc.titleOtevřená platforma mobilního telefonucs
dc.title.alternativeThe open mobile phone platformen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-09cs
dcterms.modified2015-06-15-07:23:11cs
thesis.disciplineMikroelektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid85706en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:38:03en
sync.item.modts2020.04.01 04:44:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠteffan, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Legát, CSc. (místopředseda) Ing. Milan Šesták (člen) doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Kledrowetz, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cílem a řešením své diplomové práce a zodpověděl otázku a připomínky oponenta. Byla předvedena i fyzická realizace a funkčnost vyvíjeného zařízení. Dotazy týkající se doplňkových funkcí telefonu, náročnosti pájení vzhledem k otevřenosti platformy, GSM pásem a možností dobíjení solárním článkem student bezezbytku odpověděl. Otázku ke stabilitě použitých napěťových stabilizátorů student odpověděl částečně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record