Show simple item record

Real consumption of primary energy of plug-in hybrid and electric cars

dc.contributor.advisorFišer, Jancs
dc.contributor.authorBochníček, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:12:59Z
dc.date.available2018-10-21T17:12:59Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationBOCHNÍČEK, O. Skutečná energetická náročnost plug-in hybridů a elektromobilů v závislosti na místě provozu vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83670cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40266
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je posouzení energetické náročnosti elektromobilů a plug-in hybridů v závislosti na místě provozu a porovnání jednotlivých vybraných modelů s vozy s klasickým spalovacím motorem. Dalším kriteriem hodnocení jsou rovněž emise oxidu uhličitého, které vozidlo vyprodukuje při ujetí jednoho kilometru. Pro energetickou náročnost elektromobilů a plug-in hybridů je zásadní způsob výroby elektrické energie v dané zemi. Na základě informací o energetických mixech jednotlivých zemí, charakteristikách daných způsobů výroby elektřiny a spotřeb vybraných vozidel byla určena energetická náročnost vybraných vozidel a emise oxidu uhličitého na jeden ujetý kilometr vozidla. Z vypočtených dat vyplývá, že nejnižší energetické nároky mají elektromobily provozované v zemích s velkým zastoupením obnovitelných zdrojů energie nebo jaderných elektráren. Naopak nejhorší podmínky jsou v zemích s výrazným podílem fosilních paliv na výrobě elektrické energie. Z porovnání jednotlivých elektromobilů a plug-in hybridů s klasickými automobily vyplývá, že elektromobily či plug-in hybridy jsou v době psaní této práce prakticky ve všech posuzovaných regionech energeticky úspornější a produkují rovněž méně emisí oxidu uhličitého.cs
dc.description.abstractThe topic of bachelor thesis is to evaluate a consumption of primary energy in electric cars and plug-in hybrids depending on the place of the operation and also to compare a particular representative with similar classic cars with combustion engine. Another criterion used for evaluation is the emission of carbon dioxide for one driven kilometer. For the consumption of primary energy in electric cars and plug-in hybrids is essential to know how is the electricity produced in the chosen area. With the energy mix of each state, characteristics of given ways of producing electricity and consumptions of selected cars the consumption of primary energy of selected cars and emission of carbon dioxide for one driven kilometer were determined. From the computed data results, that the lowest energy consumption have the electric cars driven in countries with dominant representation of renewable energy sources. Conversely the worst conditions are in the countries with high part of fossil fuels in electricity production. From the comparison of single electric cars and plug-in hybrids with classic cars results that electric cars or plug-in hybrids are at the time of writing this thesis practically in all cases more energy efficient and also produce less emission of carbon dioxide.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectelektromobilcs
dc.subjectplug-in hybridcs
dc.subjectenergetická náročnostcs
dc.subjectemise oxidu uhličitéhocs
dc.subjectsrovnánícs
dc.subjectelectric caren
dc.subjectplug-in hybriden
dc.subjectconsumption of primary energyen
dc.subjectemission of carbon dioxideen
dc.subjectcomparisonen
dc.titleSkutečná energetická náročnost plug-in hybridů a elektromobilů v závislosti na místě provozu vozidlacs
dc.title.alternativeReal consumption of primary energy of plug-in hybrid and electric carsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-22cs
dcterms.modified2015-06-29-11:06:18cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid83670en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 13:17:51en
sync.item.modts2020.03.30 12:48:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePokorný, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent zodpověděl všechny otázky oponenta. Doc. Štětina a doc. Jaroš se dotázali k metodice EROEI a její definici. Dr. Krejčí se dotázal k výpočtu návratnosti elektromobilů. Doc. Štětina se dotázal k výhodnosti použití elektromobilů v různých klimatických oblastech. Dr. Charvát se zeptal na faktory ovlivňující nabíjení baterie v elektromobilu. Doc. Jaroš vytknul formální nedostatky a chybějící závěry v práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record