Show simple item record

Analysis of the Production of Pressure Vessels

dc.contributor.advisorKalivoda, Milancs
dc.contributor.authorSchiller, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:23:15Z
dc.date.available2019-05-17T13:23:15Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationSCHILLER, P. Rozbor výroby tlakové nádoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83699cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40274
dc.description.abstractBakalářská práce „Rozbor výroby tlakové nádoby“ se zabývá optimalizací výroby tlakové lahve. Primárně je práce zaměřena na optimalizace operací kování dna a hrdla, protože se tyto operace jako jediné musí provádět ve třísměnném provozu na rozdíl od ostatních operací, které se provádí v provozu dvousměnném. Po analýze byly identifikovány neefektivní úkony v kritických operacích, které bylo cílem eliminovat. Bylo nalezeno řešení této situace v podobě automatizace dané operace. Kapacitním propočtem bylo porovnáno současné a navrhované řešení. Následně bylo provedeno technicko-ekonomické zhodnocení, na základě kterého byla určena návratnost investice do automatizace kritické operacecs
dc.description.abstractThe thesis deals with the optmization of the manufacturing process of pressure vessels. Primarily, the thesis is focused on optimization of bottom and throat forging operations, because only these operations must be performed in a three-shift system, unlike the other operations that are performed in a two-shift system. After the analysis, the inefficient operations have been identified and the goal was to eliminate them. We have found a solution to this situation as an automation of the critcal operation. We have compared the present and proposed solution by capacity calculation. Subsequently, the technical- economic evaluation has been performed which was a basis for the determnation of investment return related to the automation of the critical operationen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectoptimalizace výrobycs
dc.subjectkapacitní propočtycs
dc.subjectproduktivitacs
dc.subjecttlaková láhevcs
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectcalculation of capacityen
dc.subjectproductivityen
dc.subjectpressure bottlesen
dc.titleRozbor výroby tlakové nádobycs
dc.title.alternativeAnalysis of the Production of Pressure Vesselsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-17cs
dcterms.modified2015-06-17-12:57:05cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid83699en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 07:57:58en
sync.item.modts2020.04.01 02:45:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJaroš, Alešcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Zina Pavloušková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: Upínání součásti na CNC stroji Prodejní cena výrobku Poruchovost navrženého řešení Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record