Show simple item record

Quality assessment of pneumatic linear drives

dc.contributor.advisorBudík, Tomášcs
dc.contributor.authorPecl, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:09:17Z
dc.date.available2019-05-17T06:09:17Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationPECL, T. Hodnocení kvality pneumatických lineárních pohonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83686cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40283
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá hodnocením kvality pneumatických lineárních pohonů. V teoretické části je popsána problematika v oblasti pneumatických válců a statistických metod pro vykonání analýzy. Praktická část obsahuje vykonání a vyhodnocení statistických analýz procesu měření a výrobního procesu pneumatických válců, také přidává doporučení k optimalizaci procesu měření. Jako metody byly použity analýza Gage R&R, analýza regulačními diagramy a analýza dat pomocí způsobilosti procesu. Studie byla provedena pro účely zlepšení testovacího zařízení společnosti Norgren, s.r.o. s pomocí statistického softwaru Minitab a MS Excel.cs
dc.description.abstractThis Master’s thesis deals with the evaluation of quality pneumatic linear drives. The theoretical part describes the problems in the field of pneumatic cylinders and statistical methods to perform the analysis. The practical part includes the execution and evaluation of the statistical analysis of the measurement process and pneumatic cylinders, also brings recommendations to optimize the measurement process. The methods used included analysis Gage R & R, Analysis control charts and data analysis using the process capability. The study was made for the purpose of improving test equipment Norgren Ltd. Used computer programs was Minitab Statistical Software and MS Excel.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectopakovatelnostcs
dc.subjectreprodukovatelnostcs
dc.subjectměřící zařízenícs
dc.subjectGage R&Rcs
dc.subjectregulační diagramycs
dc.subjectzpůsobilost procesůcs
dc.subjectpneumatické lineární pohonycs
dc.subjectrepeatabilityen
dc.subjectreproducibilityen
dc.subjectmeasuring equipmenten
dc.subjectGage R & Ren
dc.subjectcontrol chartsen
dc.subjectprocess capabilityen
dc.subjectpneumatic linear drivesen
dc.titleHodnocení kvality pneumatických lineárních pohonůcs
dc.title.alternativeQuality assessment of pneumatic linear drivesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-15cs
dcterms.modified2015-06-22-11:36:27cs
thesis.disciplineKvalita, spolehlivost a bezpečnostcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid83686en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:58:03en
sync.item.modts2020.04.01 05:15:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJankových, Róbertcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Dušan Maga, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (člen) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (člen) doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (člen) Ing. Jan Blechta (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record