Show simple item record

Use of High-pressure Cooling System for Long-turn Machines

dc.contributor.advisorSedlák, Josefcs
dc.contributor.authorKinc, Jiřícs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:27:27Z
dc.date.available2018-10-21T20:27:27Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKINC, J. Využití vysokotlakého chlazení na dlouhotočných automatech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83657cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40305
dc.description.abstractDiplomová práce popisuje vysokotlaké chlazení a následně prezentuje experiment, kdy je s využitím této technologie chlazení soustružen vnější válcový průměr na dlouhotočném automatu. Takto soustružený obrobek je porovnán s obrobkem soustruženým bez použití vysokotlakého chlazení. Získané výsledky jsou analyzovány, vyhodnoceny a vyneseny do jednotlivých grafických závislostí. Práce je ukončena rozborem, diskusí a celkovým doporučením ohledně používání vysokotlakého chlazení.cs
dc.description.abstractThe thesis describe high-pressure cooling system and present experiment, when is using this cooling technology for turning cylindrical workpiece to long-turn machines. Workpiece manufactured using high-pressure cooling system is compares with Workpiece manufactured using low-pressure cooling system. Results are analyzed, evaluated and plotted in a single graphical relationships. The thesis is completed the analysis, discussion and recommendations regarding the using of high-pressure cooling.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectChlazenícs
dc.subjectvysokotlaké chlazenícs
dc.subjectdlouhotočné automatycs
dc.subjectsoustruženícs
dc.subjectcooling systemen
dc.subjecthigh-pressure cooling systemen
dc.subjectlong-turn machinesen
dc.subjectturningen
dc.titleVyužití vysokotlakého chlazení na dlouhotočných automatechcs
dc.title.alternativeUse of High-pressure Cooling System for Long-turn Machinesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-24cs
dcterms.modified2015-06-26-12:11:46cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid83657en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 00:06:59en
sync.item.modts2020.03.31 16:54:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKouřil, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) prof. Dr. Ing. Libor Beneš (člen) doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. (člen) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Jaká se používá pro chlazení procesní kapalina? Bylo provedeno porovnání různých procesních kapalin? Jaký materiál obrobku byl použit a proč? Dal by se díl vyrábět i jinou technologií? Jak byla volena metodika kontroly drsnosti povrchu obrobku. Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record