Show simple item record

Design CNC Technology Components Shaft

dc.contributor.advisorKalivoda, Milancs
dc.contributor.authorŠkrabálek, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:23:16Z
dc.date.available2019-05-17T13:23:16Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationŠKRABÁLEK, P. Návrh CNC technologie součásti "hřídel" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83707cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40321
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá technologickým postupem výroby svařované hřídele ve firmě STT Servis, s.r.o. V práci je pojednáváno o technologických možnostech a řešení výroby, způsob zajištění unášení hřídele a náročnost soustružení tvarových zápichů. Hlavním bodem řešení je použití technologie pro finální opracování hřídele, zde jsou porovnávány strojní časy tří technologií, původní, nové a navrhované. V závěru práce jsou technologie porovnány a zhodnoceny.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the technological process of producing welded shaft in company STT Servis, s.r.o. The work is addressed the technological possibilities and production solutions, way to ensure the rotation of the shaft when turning and turning shaped recesses. The main point solution is to use technology for the final machining of the shaft, here are three times compared to machine technology, original, new and proposed. In conclusion the technologies are compared and evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvýrobacs
dc.subjecthřídelcs
dc.subjectCNC obráběnícs
dc.subjectCNC soustruhcs
dc.subjectkvalitacs
dc.subjectpřesnostcs
dc.subjectproductionen
dc.subjectshaften
dc.subjectCNC machiningen
dc.subjectCNC latheen
dc.subjectqualityen
dc.subjectaccuracyen
dc.titleNávrh CNC technologie součásti "hřídel"cs
dc.title.alternativeDesign CNC Technology Components Shaften
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-17cs
dcterms.modified2015-06-17-12:57:47cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid83707en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:25:07en
sync.item.modts2020.03.31 23:40:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKolář, Ladislavcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Zina Pavloušková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: Finanční rozbor navrženého řešení Upřsnění navržených NC drah Nástrojové vybavení navrženého stroje Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record