Show simple item record

Proposal of Technologies for Components Guide Screw and Nut

dc.contributor.advisorKalivoda, Milansk
dc.contributor.authorStaník, Štefansk
dc.date.accessioned2019-04-04T04:35:57Z
dc.date.available2019-04-04T04:35:57Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationSTANÍK, Š. Návrh technológií pre súčiastky "vodiaca skrutka" a "matica skrutky" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83721cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40323
dc.description.abstractBakalárska práca popisuje návrh technológie pre výrobu vodiacej skrutky a matice nožového suportu pre mechanický sústruh SV 18 RA. Veľkosť výrobnej série je 200 kusov ročne a výroba sa bude vykonávať na konvenčných strojoch. Na výrobu vodiacej skrutky bude použitá ocel ČSN 411700.1 a na výrobu matice skrutky zliatina medi ČSN 423123. Pre výrobu súčiastok boli spracované výrobné výkresy, technologický postup výroby oboch súčiastok a návrh strojov a nástrojov. Na záver bolo spracované ekonomické zhodnotenie celej výroby.sk
dc.description.abstractBachelor thesis describes the design technology for the production of guide screw and nut tool carrier for mechanical lathe SV 18 RA. The batch size is 200 units per year and production will be carried out on conventional machines. For the production of the guide screw will be used steel ČSN 411700.1 and for the nut a copper alloy ČSN 423123. To produce the components were processed manufacturing drawings, technologicall process of producing the two components and design of machines and tools. At the conclusion it has been incorporated economic evaluation of the whole production.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvodiaca skrutkask
dc.subjectmaticask
dc.subjectsústruhsk
dc.subjectfrézkask
dc.subjectbrúskask
dc.subjectguide screwen
dc.subjectnuten
dc.subjectlatheen
dc.subjectmilling machineen
dc.subjectgrinding machineen
dc.titleNávrh technológií pre súčiastky "vodiaca skrutka" a "matica skrutky"sk
dc.title.alternativeProposal of Technologies for Components Guide Screw and Nuten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-16cs
dcterms.modified2015-06-16-11:46:31cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid83721en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:36:29en
sync.item.modts2020.03.30 21:39:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDvořák, Jaromírsk
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Zina Pavloušková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Valášek (člen) Ing. Miroslav Frost (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: Dělení materiálu Náklady na výrobu součásti Kalkulace strojních časů Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record