Show simple item record

Machining of Parts of Aluminium Alloys

dc.contributor.advisorKalivoda, Milancs
dc.contributor.authorFilistein, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:29:46Z
dc.date.available2019-04-03T22:29:46Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationFILISTEIN, J. Obrábění součásti z hliníkové slitiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83719cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40331
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá technickou přípravou výroby vík alternátorů. V práci je postupně popsán výběr stroje a nástrojů. Dále jsou rozepsány jednotlivé problémy, které se vyskytly při vzorkováních. Na konci jsou provedeny výpočty kusových časů, doby výroby celé série a spotřeby energie.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis focuses on the preparation technology for the production of alternator covers. The thesis describes the choice of which machine and tools to use. Furthermore specific problems which have come up during sampling are discussed. Twards the end you can find the calculations of the ammount of time per piece, the total production time and energy consumption.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHliníková součástcs
dc.subjectpříprava výrobycs
dc.subjectobráběnícs
dc.subjectvýrobní procescs
dc.subjecttlakový odlitekcs
dc.subjectAluminium parten
dc.subjectpreparation technologyen
dc.subjectmachiningen
dc.subjectdiecasten
dc.subjectproduction processen
dc.titleObrábění součásti z hliníkové slitinycs
dc.title.alternativeMachining of Parts of Aluminium Alloysen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-15cs
dcterms.modified2015-06-15-12:34:17cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid83719en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:25:10en
sync.item.modts2020.03.31 21:17:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeOsička, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan (místopředseda) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Martin Juliš, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen) Ing. Petr Navrátil (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Opravdu byl největší průměr vystružován? 2. Byly použity velké upínací desky, proč? 3. Jaká byla životnost použitých řezných nástrojů? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record