Show simple item record

Optimization of the Contributory Organizations and Theory of Justice

dc.contributor.advisorKonečný, Štěpáncs
dc.contributor.authorBližňáková, Monikacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:17:39Z
dc.date.available2018-10-21T16:17:39Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationBLIŽŇÁKOVÁ, M. Optimalizace příspěvkové organizace a teorie spravedlnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other83405cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40381
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na ekonomický a personální dopad dvou sloučených středních škol – Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí se Střední školou řemesel a služeb Velké Meziříčí. Předmětem zkoumání této práce je, zda obě sloučené skupiny vnímají své postavení jako rovnoprávné. Tento výzkum je podložený dotazníkovým šetřením, který zastává stěžejní část práce. Na základě jeho výsledků jsem navrhla možná zlepšení řízení školy a personalistiky.cs
dc.description.abstractThesis is focused on the economical and personal impact of the two merged secondary schools - Hotel school Světlá and Business Academy Velké Meziříčí with the Secondary School of Crafts and Services Velké Meziříčí. The object of this research is whether this two merged groups perceive their status as equal. This research is founded by a questionnaire survey, which holds a key part of the work. Based on the results, I suggested possible improvements in school management and human resources.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPříspěvková organizacecs
dc.subjectpersonalistikacs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectspravedlnostcs
dc.subjectdotazníkové šetřenícs
dc.subjectKeywords: Contributory organizationsen
dc.subjectpersonalizationen
dc.subjectoptimalizationen
dc.subjectjusticeen
dc.subjectquestionnare surveyen
dc.titleOptimalizace příspěvkové organizace a teorie spravedlnostics
dc.title.alternativeOptimization of the Contributory Organizations and Theory of Justiceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-11cs
dcterms.modified2015-06-17-08:35:36cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid83405en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:10:35en
sync.item.modts2020.03.31 14:18:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePal´ovová, Mariecs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) Ing. Petr Jalůvka (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta: odpovězeno. prof. Režňáková: Jakým způsobem jsou popsány cíle ve Vaší práci? Má škola, kterou popisujete ve vaší práci i jiné zdroje než jen dotační? Zabývala jste se i jinými zdroji než vámi popsanými? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record