Show simple item record

Lifetime Prediction of the Welded Ribbed Generator Shaft

dc.contributor.advisorMajer, Zdeněkcs
dc.contributor.authorRyšánek, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:09:18Z
dc.date.available2019-05-17T06:09:18Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationRYŠÁNEK, M. Posouzení životnosti svařované žebrované hřídele generátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83400cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40382
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá primárně určením únavové životnosti svařované žebrované hřídele. Pro vyjádření hodnot napětí a únavové životnosti jsou použity doporučení Mezinárodního svářečského institutu (IIW). Hodnoty napětí vyšetřovaného svarového spoje jsou vyjádřeny přístupem nominálního napětí, extrapolovaného nominálního napětí a efektivního vrubového napětí. V kombinaci s křivkami únavové pevnosti jsou hodnoty napětí použity k predikci únavové životnosti. V závěru je predikovaná únavová životnost porovnána s požadavky, které jsou na svařovanou hřídel kladeny.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals primarily with the prediction of fatigue life of welded ribbed shaft. Recommendations taken from the International Institute of Welding (IIW) are used to express the stress values and the fatigue life. The stress values of examined place are expressed by approach of nominal stress, structural hot spot stress and effective notch stress. Results from stress-strain analysis are combined together with fatigue strength curves for prediction of the fatigue life. At the end of the analysis, the predicted fatigue life is compared with design life of welded ribbed shaft.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsvarový spojcs
dc.subjectnominální napětícs
dc.subjectMKPcs
dc.subjectextrapolované nominální napětícs
dc.subjectefektivní vrubové napětícs
dc.subjectkřivky únavové pevnostics
dc.subjectúnavová životnostcs
dc.subjectwelded jointen
dc.subjectnominal stressen
dc.subjectFEMen
dc.subjectstructural hot spot stressen
dc.subjecteffective notch stressen
dc.subjectfatigue strength curveen
dc.subjectfatigue lifeen
dc.titlePosouzení životnosti svařované žebrované hřídele generátorucs
dc.title.alternativeLifetime Prediction of the Welded Ribbed Generator Shaften
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-18cs
dcterms.modified2015-06-22-09:56:33cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid83400en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:40:29en
sync.item.modts2020.03.30 15:46:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePokorný, Pavelcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen) Ing. Prášil Jiří (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) Ing. David Zalaba (člen) Ing. Martin Zbožínek (člen)cs
but.defenceStudent v prezentaci představil odborné komisi svou diplomovou práci. Po presentaci byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce a student odpovídal na jejich dotazy. Komise celé jeho vystoupení hodnotila jako dobré.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record