Show simple item record

Optimalization of parts bonded by hot crimping

dc.contributor.advisorLidmila, Zdeněkcs
dc.contributor.authorLiškář, Ladislavcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:29:08Z
dc.date.available2019-04-04T04:29:08Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationLIŠKÁŘ, L. Optimalizace součástí spojovaných lisováním za tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other83144cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40440
dc.description.abstractPráce popisuje postup při ověřování koncepční myšlenky firmy. Návrh a výroba prototypů, testy a jejich vyhodnocení, vyčíslení úspor. Byly zvoleny dvě varianty spoje s rozdílnou tloušťkou stěny trubky. u nich byl zkrácen dřík na d a 3 zalisované drážky. Tyto varianty byly následně podrobeny dvěma testům statickým a jednomu testu dynamickému. Doporučením pro firmu je pokračovat s dalšími fázemi vývoje zkráceného dříku o jednu drážku oproti současné výrobě.cs
dc.description.abstractThe thesis describes the procedure for verifying the conceptual ideas of the company. Design and production of prototypes, testing and evaluation, quantifying savings. Two variants of crimped bond were chosen. For each was length of shaft changed to three and four crimped grooves. These prototypes were tested in two static and one dynamic tests. Recommendation for company is continue with other phases of development for shaft with four grooves.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectredukce hmotnostics
dc.subjectlisovánícs
dc.subjectpěchovací zkouškacs
dc.subjectzkouška tahemcs
dc.subjectvysokocyklový testycs
dc.subjectweight reductionen
dc.subjectpressingen
dc.subjectupsetting testen
dc.subjecttensile testen
dc.subjecthigh-cycle testen
dc.titleOptimalizace součástí spojovaných lisováním za teplacs
dc.title.alternativeOptimalization of parts bonded by hot crimpingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-21cs
dcterms.modified2016-06-21-11:23:49cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid83144en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:01:56en
sync.item.modts2020.03.31 03:39:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŘiháček, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Radko Samek, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Dále byly studentovi položeny následující otázky: 1. Při jaké teplotě probíhá zalisování dílce a proč? 2. Uveďte chemické složení a základní vlastnosti použitého materiálu. 3. Provádí se nějaká povrchová úprava součásti před lakováním? 4. Jakým způsobem byla nastavena podmínka kontaktu při výpočtu MKP?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record