Show simple item record

The Manufacturing of the Brake Disk by Fineblanking Technology

dc.contributor.advisorPeterková, Evacs
dc.contributor.authorKantor, Miroslavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:27:28Z
dc.date.available2018-10-21T20:27:28Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKANTOR, M. Návrh výroby brzdového kotouče vyráběného technologií stříhání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83122cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40468
dc.description.abstractCílem práce je návrh technologie výroby kotoučové brzdy. Součást je vyráběná s korozivzdorné oceli 17 023 (X30Cr13). Polotovarem je plech o tloušťce 6 mm. V rámci literární studie byly srovnané možné technologie výroby. S ohledem na zadání výroby 200 000 kusů byla zvolena technologie přesného stříhání s tlačnou hranou. Pro výrobu byl zvolen hydraulický lis HFA 7000. Hlavním bodem práce je návrh střižného nástroje a vytvoření výkresové dokumentace. Součástí práce je i technicko-ekonomické zhodnocení navrhované výroby.cs
dc.description.abstractThe purpose of the diploma thesis is to design a manufacturing technology of the Brake Disk. The component is made of stainless steel 17 023 (X30Cr13). The blank is 2 mm thick sheet metal. Within the literary study the comparison of the possible technologies of manufacturing has been carried out. With respect to the batch size 200 000 pieces the fineblanking technology has been chosen. For the manufacturing has been chosen HFA 700 press. The major point of diploma thesis is to design a cutting tool and create a drawing documentation. The part of the project is the technical and economical evaluation of the designed manufacturing process.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpřesné stříhánícs
dc.subjecttlačná hranacs
dc.subjecthydraulický liscs
dc.subjectstřižný nástrojcs
dc.subjectfineblankingen
dc.subjectvee-ringen
dc.subjecthydraulic pressen
dc.subjectcutting toolen
dc.titleNávrh výroby brzdového kotouče vyráběného technologií stříhánícs
dc.title.alternativeThe Manufacturing of the Brake Disk by Fineblanking Technologyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-22cs
dcterms.modified2015-06-24-12:28:27cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid83122en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 02:49:24en
sync.item.modts2020.03.31 00:33:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŘiháček, Jancs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Radko Samek, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Dále byly studentovi položeny následující otázky: 1. Do jaké hloubky vnikají při výrobě dané součásti nátlačné hrany? 2. Nebylo by vhodnější v technicko-ekonomickém hodnocení vycházet ze srovnání výroby více metodami a jakými? 3. Jakou nevýhodu má řezání laserem oproti přesnému stříhání? 4. Jakou rychlostí vystupuje vodní paprsek z trysky při řesání vodním paprskem? 5. Jaký je rozdíl mezi vzpěrnou a kritickou délkou střižníku?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record