Show simple item record

Emission reduction of internal combustion engines, particle filters

dc.contributor.advisorPíštěk, Václavcs
dc.contributor.authorBojanovský, Jiřícs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:13:21Z
dc.date.available2018-10-21T17:13:21Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationBOJANOVSKÝ, J. Snižování emisí spalovacích motorů, filtry pevných částic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83137cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40473
dc.description.abstractMoje bakalářská práce se zabývá snižováním emisí výfukových plynů a filtry pevných částic. Tato problematika je velmi často diskutována a také právně upravována, zejména ze strany Evropské unie. V práci jsou obsaženy přímé i nepřímé dopady několika opatření a kritický pohled na ně. Část věnovaná filtrům pevných částic zahrnuje jejich funkci, přínos a zejména problémy, ke kterým dochází při reálném provozu.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with lowering exhaust emissions and particle filters. These issues are often debated and also legally regulated, especially by the European Union. The thesis includes direct and indirect impacts on some measures and a critical evaluation of them. The part dedicated to filters includes their function, benefit and problems which occur in actual operation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAutomobilcs
dc.subjectsnižování emisícs
dc.subjectalternativní pohoncs
dc.subjectfiltr pevných částiccs
dc.subjectAutomobileen
dc.subjectemission reductionen
dc.subjectalternative driveen
dc.subjectparticle filteren
dc.titleSnižování emisí spalovacích motorů, filtry pevných částiccs
dc.title.alternativeEmission reduction of internal combustion engines, particle filtersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-15cs
dcterms.modified2015-06-29-11:06:18cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid83137en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:17:25en
sync.item.modts2020.03.31 15:00:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKučera, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) Ing. David Svída, Ph.D. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koláček (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s prezentací bakalářské práce na téma Snižování emisí spalovacích motorů, filtry pevných částic.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record