Show simple item record

Analysis of the coated carbide cutting inserts

dc.contributor.advisorFiala, Zdeněkcs
dc.contributor.authorZdráhala, Radimcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:29:49Z
dc.date.available2019-04-03T22:29:49Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationZDRÁHALA, R. Analýza povlakovaných VBD ze slinutých karbidů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83212cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40479
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřená na analýzu řezných a měrných řezných sil při čelním frézování povlakovanými a nepovlakovanými vyměnitelnými břitovými destičkami. V teoretické části se práce věnuje charakteristice frézovacího procesu, povlakování slinutých karbidů a v neposlední řadě i způsoby měření řezných sil. V experimentální části je popsáno provedení experimentu a následné vyhodnocení silového zatížení povlakované a nepovlakované vyměnitelné břitové destičky při změnách řezných podmínek. Na závěr je provedeno srovnání povlakované a nepovlakované VBD z hlediska opotřebení a silového zatížení.cs
dc.description.abstractBachelor thesis is focused on the analysis of the cutting and specific cutting forces during face milling of coated and uncoated exchangeable cutting inserts (VBD). The theoretical part deals with the characteristic of the milling process, coating of cemented carbides and last but not least deals with methods for measuring cutting forces. The experiment is described in the experimental part that also includes evaluation of load forces coated and uncoated exchangeable cutting inserts during changes in cutting conditions. Finally is performed the comparison of values coated and uncoated VBD for flank wears and load cells.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFrézovánícs
dc.subjectvyměnitelná břitová destičkacs
dc.subjectslinuté karbidycs
dc.subjectpovlakovánícs
dc.subjectsilové zatíženícs
dc.subjectMillingen
dc.subjectcutting inserten
dc.subjectcemented carbidesen
dc.subjectcoatingen
dc.subjectforce loaden
dc.titleAnalýza povlakovaných VBD ze slinutých karbidůcs
dc.title.alternativeAnalysis of the coated carbide cutting insertsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-19cs
dcterms.modified2015-06-29-11:06:35cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid83212en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:01:26en
sync.item.modts2020.03.31 01:25:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKolář, Ladislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Fiala, Ph.D. (člen) Ing. Petr Navrátil (člen) Ing. Karel Praks (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Vysvětlete rozdíl mazi hodnotami dosaženými teoretickými výpočty a experimentálním testovaním. 2) Břit nástoje a jeho úprava. 3) Povlakování CVD. Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record