Show simple item record

The Stirling Thermodynamic Cycle

dc.contributor.advisorGregor, Jancs
dc.contributor.authorMacháček, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T18:02:54Z
dc.date.available2018-10-21T18:02:54Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationMACHÁČEK, J. Stirlingův termodynamický cyklus [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other24964cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4049
dc.description.abstractPředkládaná práce se zabývá studií a analýzou vlastností Stirlingova termodynamického cyklu. Tedy cyklu, který se skládá ze dvou izochor a dvou izoterm. Je zde popsán princip funkce Stirlingova motoru, funkce všech jeho částí, konstrukční varianty uspořádání pístů a pracovní režimy, ve kterých je motor schopen pracovat. V další části práce je provedena analýza konstrukčních parametrů Stirlingova motoru. Součástí analýzy je měření momentových a výkonových charakteristik, p - V digramů a výstupní práce cyklu motoru pro různé příkony motoru. V páté kapitole je vytvořen matematický model Stirlingova motoru za pomocí Schmidtovi teorie. Matematický popis je následně aplikován na model motoru. Na základě praktických měření a teoretických výpočtů jsou v práci provedeny návrhy úprav konstrukce, jejich realizace a ověření. Zvláštní kapitola předkládané práce je věnována návrhu nové lamely regeneračního výměníku motoru. Na základě výpočtového algoritmu a provedených simulací byla navrhnuta optimální konstrukce a geometrické rozměry lamely. V závěru práce je proveden návrh obvodu kogenerační jednoty se Stirlingovým motorem a posouzeny výhody takového zařízení. Výsledkem práce je souhrnná teoretická i praktická analýza funkčního Stirlingova motoru, která v takovém rozsahu nebyla dosud nikde publikována. Praktickým výstupem je návrh lamely regenerátoru.cs
dc.description.abstractMy doctoral thesis deals with study and analyse of Stirling thermodynamical cycle. Cycle that is composed of two isochoras and two isotherms. I describe functional principle of Stirling engine and all its parts, constructional variations of pistons system and possible engine working modes. Next chapter contains analyse of engine constructional parameters. Measuring of torque and load characteristics, p - V schemes and output work for various engine inputs is part of this analyse. There is composed mathematical engine characterization by means of Schmidt theory in chapter five. Mathematical characterization is consequently applied to engine model. Theoretical analysis and practical measurement were base for concepts, realization and verification of constructional correction. One part of my thesis is attended to design of new lamella for regenerative exchanger. For optimal lamella constructional proportions were used computational algorithm and simulations. There is concept of cogeneration unit with Stirling engine and its benefits check in last chapter. General theoretical and practical analyse of workable Stirling engine is result of my thesis. Analyse in this extent was not nowhere publishing yet. Design of regenerative exchanger lamella is then practical input of my thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStirlingův motorcs
dc.subjectmotorcs
dc.subjectteplocs
dc.subjectnekonvenčnícs
dc.subjectalternativnícs
dc.subjectregenerátorcs
dc.subjectsolárnícs
dc.subjectenergie.cs
dc.subjectStirling engineen
dc.subjectengineen
dc.subjectheaten
dc.subjectunconventionalen
dc.subjectalternativeen
dc.subjectregeneratoren
dc.subjectsolaren
dc.subjectenergy.en
dc.titleStirlingův termodynamický cykluscs
dc.title.alternativeThe Stirling Thermodynamic Cycleen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-11-20cs
dcterms.modified2009-11-23-13:09:16cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid24964en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 22:56:30en
sync.item.modts2019.05.18 01:50:22en
dc.contributor.refereeSokanský, Karelcs
dc.contributor.refereeKyncl, Jancs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record