Show simple item record

Comparison of semi-active and conventional vehicles suspension systems in terms of driving comfort

dc.contributor.advisorSuchý, Jancs
dc.contributor.authorBaroš, Eduardcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:35:59Z
dc.date.available2019-04-04T04:35:59Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationBAROŠ, E. Srovnání semi-aktivních a konvenčních systémů odpružení vozidel z pohledu jízdního komfortu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83248cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40516
dc.description.abstractHlavným cieľom tejto bakalárskej práce je porovnanie charakteristických vlastností, vybraných typov odpruženia, ktoré ovplyvňujú jazdný komfort vozidiel. V úvode stručne oboznamuje s históriou a účelom odpruženia. Popisuje dynamiku odpruženia vozidla. Obsahuje rozdelenie, popis konštrukcie a činnosti prvkov odpruženia, ich použitie v konvenčnom type odpružení a semi-aktívnych systémoch odpruženia. Ďalej klasifikuje známe systémy odpruženia do kategórií a podrobne rozoberá ich vlastnosti. Výsledkom je porovnanie so zreteľom na jazdný komfort. Posledná kapitola je venovaná vývojovým trendom odpruženia blízkej budúcnosti.cs
dc.description.abstractThe main object of this bachelor thesis is comparing characteristic properties of selected types of suspension affecting driving comfort of vehicles. The introduction briefly acquaints the history and purpose of the suspension. It describes the dynamics of vehicle suspension. It includes distribution, description of the construction and activity of the suspension elements, their use in conventional type of suspension and semi-active suspension system. Further classifies known suspension systems into categories and deeply analyses their properties. The result is a comparison focusing on driving comfort. The last chapter is dedicated to suspension developing trends in near future.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttlmičcs
dc.subjectpodvozokcs
dc.subjectzavesenie koliescs
dc.subjectkonvenčné odpruženiecs
dc.subjectsemi-aktívne odpruženiecs
dc.subjectkomfortcs
dc.subjectdamperen
dc.subjectchassisen
dc.subjectsuspensionen
dc.subjectconventional suspensionen
dc.subjectsemi-active suspensionen
dc.subjectcomforten
dc.titleSrovnání semi-aktivních a konvenčních systémů odpružení vozidel z pohledu jízdního komfortucs
dc.title.alternativeComparison of semi-active and conventional vehicles suspension systems in terms of driving comforten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-15cs
dcterms.modified2015-06-29-11:06:17cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid83248en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:48:29en
sync.item.modts2019.05.18 17:26:11en
dc.contributor.refereeBlaťák, Ondřejcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record