Show simple item record

Software for QRS detectors performance evaluation

dc.contributor.advisorRonzhina, Marinacs
dc.contributor.authorVeverka, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:24:41Z
dc.date.available2019-05-17T14:24:41Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationVEVERKA, V. Software pro hodnocení detektorů QRS komplexů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other80751cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40649
dc.description.abstractQRS komplex je nejvýraznější element vyskytující se v EKG signálu. Díky svým vlastnostem je využíván při určování tepové frekvence a slouží jako jeden z referenčních bodů při automatickém rozměření EKG. Proto je důležité, aby byla jeho detekce co nejpřesnější. Tato práce je zaměřena na vytvoření softwaru pro hodnocení detektorů QRS komplexů. Úvodní část je věnována základům elektrokardiografie, jsou popsány nejběžnější přístupy detekce a poruchy, které mohou detekci ovlivnit. Praktická část práce je zaměřena na vývoj některých detektorů a samotného softwaru. Program využívá CSE databázi reálných EKG záznamů.cs
dc.description.abstractQRS complex is the most prominent part of ECG signal. Due to its properties, it is used in calculation of heart rate and serves as one of the reference points for automatic delineation of ECG. Therefore, the accurate detection of QRS complexes is very important. This work is focused on creating of software for evaluation of different QRS detection approaches. The first part includes the basics of electrocardiography, the most common methods for QRS detection and also various artifacts that can affect the detection, The practical part is focused on the development of some detectors and the software itself. The detectors are then tested with software using the CSE database of real ECG recordings.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEKGcs
dc.subjectQRS detekcecs
dc.subjectCSE databázecs
dc.subjectsenzitivitacs
dc.subjectMatlabcs
dc.subjectECGen
dc.subjectQRS detectionen
dc.subjectCSE databaseen
dc.subjectsensitivityen
dc.subjectMatlaben
dc.titleSoftware pro hodnocení detektorů QRS komplexůcs
dc.title.alternativeSoftware for QRS detectors performance evaluationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-17cs
dcterms.modified2015-06-18-15:25:37cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid80751en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:08:45en
sync.item.modts2020.03.30 22:38:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeVítek, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Leinveber (místopředseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (člen) doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (člen) MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Prof. Provazník položil otázku měl jste extrasystoly označené, zda budou nebo nebudou detekovány? Dr. Vondra položil otázku jak dlouhé jste měl záznamy? Nezkoušel jste delší záznamy? MUDr. Závodná položila otázku používal jste 12 svodové EKG? Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record