Show simple item record

Automatic delineation of ECG signals

dc.contributor.advisorVítek, Martincs
dc.contributor.authorZimolka, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:24:41Z
dc.date.available2019-05-17T14:24:41Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationZIMOLKA, J. Automatické rozměření signálů EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other84401cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40667
dc.description.abstractTato práce popisuje vybrané metody detekce QRS a rozměření EKG. V teoretické části je stručně popsána elektrokardiografie, metody rozměření QRS komplexů a obsahuje také stručnou teorii vlnkové transformace. Podrobně je popsána metoda rozměření signálu EKG od autorů Laguna, Jané a Caminal. V práci je popsán postup vlastní realizace algoritmu pro rozměření EKG založený na této metodě. Na závěr je provedeno statistické zhodnocení navrženého algoritmu a jeho srovnání jak s ostatními autory, tak i s autory metody.cs
dc.description.abstractThis project describes selected methods of the QRS detection and ECG delineation. The theoretical part describes the principles of electrocardiography, certain QRS complex measurment methods, and contains a brief introduction into the wavelet transform theory. The paper also detailes the ECG delineation method by Laguna, Jané, and Caminal. The practice of algorith realization for the ECG delineation based on this method is ilustrated. As a conclusion, the statistical evaluation of the drafted algorithm is composed, and also its respective comparison with method and other authors is provided.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRozměření EKG; detekce QRS; metoda Lagunacs
dc.subjectJanécs
dc.subjectCaminalcs
dc.subjectdatabáze CSEcs
dc.subjectvlnková transformacecs
dc.subjectECG delineation; QRS detection; Lagunaen
dc.subjectJanéen
dc.subjectCaminal methoden
dc.subjectCSE databaseen
dc.subjectwavelet transformen
dc.titleAutomatické rozměření signálů EKGcs
dc.title.alternativeAutomatic delineation of ECG signalsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-17cs
dcterms.modified2015-06-18-15:25:37cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid84401en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:08:47en
sync.item.modts2020.03.30 21:41:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRonzhina, Marinacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (předseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen) prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (člen) Mgr. Martina Raudenská, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázka oponenta: Čím jsou dány různé délky jednotlivých křivek chybovosti pro výsledky rozměření? Ing. Martin Vítek, Ph.D. položil otázku: Která veličina počítaná z této křivky nás nejvíce zajímá? Ing. Lukáš Smital, Ph.D. položil otázku: Jakým způsobem probíhá detekce na všech svodech? Student odpověděl na otázky. Student obhájil bakalářskou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record