Show simple item record

Segmentation of blood-vessel tree in whole-body MRI data

dc.contributor.advisorKolář, Radimen
dc.contributor.authorGuricová, Karolínaen
dc.date.accessioned2019-04-04T05:52:43Z
dc.date.available2019-04-04T05:52:43Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationGURICOVÁ, K. Segmentace cévního řečiště v celotělových MRI datech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other84343cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40702
dc.description.abstractPráce popisuje anatomii a vlastnosti cévního eit s charakteristickými znaky, na kterých je zaloena jeho segmentace. Nejprve jsou uvedeny metody segmentace 3D CT a MRI sken. Více detailn jsou popsány základy segmentace zaloené na druhých derivacích a Hessov matici. K urení podobnosti cévám v pvodním obraze jsou spoítány vlastní ísla Hessovy matice kadého voxelu. K vytvoení výsledného segmentovaného obrazu je navreno více metod pro zpracování tchto vlastních ísel. Metoda je prakticky implementována v MATLABu. Vysegmentované arteriální eit je visualizováno pomoc í knihovny VTK kódované v Pythonu. Dále je navreno GUI, které umouje mení v zpracovaném objemu. Délky artérií jsou aproximovány lineárními úseky kopírujícími jejich cesty a výsledky tohoto mení jsou v práci prezentovány. Limitace této metody a návrh na poloautomatické mení jsou rozebrány na konci této práce.en
dc.description.abstractThe text brie y describes the anatomy and properties of the blood-vessel system to introduce the characteristics that enable segmentation. Firstly, some of the methods for segmentation of tubular structures from 3D CT or MRI scan are described. Moreover, the approaches using the second derivatives and Hessian matrix are elaborated. To determine the 'vesselness' in the original image, the eigenvalues of Hessian matrix of each voxel of the MRI data volume are computed. Several methods to produce the segmented output image based on these eigenvalues are suggested. The segmentation is implemented in MATLAB. The segmented arterial system is visualized with VTK encoded in Python. Additionally, a GUI is designed to allow measurements within the segmented volume. The lengths of the arteries are measured as a linear approximation of their paths and the results are presented in this work. The limitations of this methodcs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsegmentace cévní eit MRI Hessova matice druhé parciální derivace visualizace 3D délka céven
dc.subjectsegmentation blood-vessel tree MRI Hessian matrix second partial derivatives 3D visualisation artery lengthcs
dc.titleSegmentace cévního řečiště v celotělových MRI datechen
dc.title.alternativeSegmentation of blood-vessel tree in whole-body MRI datacs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-17cs
dcterms.modified2015-06-18-15:25:33cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid84343en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:11:30en
sync.item.modts2020.03.31 03:15:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeLamoš, Martinen
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) MUDr. Kateřina Fialová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record