Show simple item record

Magnetic Nanoparticles for Targeted Delivery System of Plasmid into HEK293 cells

dc.contributor.advisorFohlerová, Zdenkacs
dc.contributor.authorBílek, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:53:01Z
dc.date.available2019-04-03T22:53:01Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationBÍLEK, O. Využití magnetických nanočástic pro transfekci plasmidu do HEK293 buněk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other84335cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40709
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá využitím magnetických nanočástic, SPIO nanočástic a nanočástic komerčního produktu MATra pro transfekci plasmidu ASAP do HEK293 buněk a následnou optimalizací tohoto procesu. K experimentální části je přiložena teoretická část shrnující poznatky z oblasti syntézy magnetických nanočástic, jejich využití v biomedicíně, teorii zabývající se možnostmi vložení cizorodé DNA či plasmidu do buňky a způsoby vyhodnocování úspěšnosti těchto experimentů.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals with using of magnetic nanoparticles, SPIO nanoparticles and nanoparticles of commercial product MATra for transfection of ASAP plasmid into HEK293 cells and subsequent optimization of the process. The experimental part is enclosed with theorethical part that summarizes findings from the fields of synthesis of magnetic nanoparticles and their biomedical applications, theory dealing with possibilities of the insertion of foreign DNA or plasmids into the cell and of its efficiency evaluation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMagnetické nanočásticecs
dc.subjectSPIO nanočásticecs
dc.subjectMATracs
dc.subjecttransfekcecs
dc.subjectDNAcs
dc.subjectúčinnost transfekcecs
dc.subjectMagnetic nanoparticlesen
dc.subjectSPIO nanoparticlesen
dc.subjectMATraen
dc.subjecttransfectionen
dc.subjectDNAen
dc.subjecttransfection efficiencyen
dc.titleVyužití magnetických nanočástic pro transfekci plasmidu do HEK293 buněkcs
dc.title.alternativeMagnetic Nanoparticles for Targeted Delivery System of Plasmid into HEK293 cellsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-18cs
dcterms.modified2015-06-18-15:25:33cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid84335en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:18:22en
sync.item.modts2020.03.31 18:10:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSvoboda, Ondřejcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Leinveber (místopředseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (člen) doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (člen) MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Ronzhina položila otázku co je to SPIO částice? Doc. Slaninová položila otázku: jaký je rozdíl mezi Vašemi částicemi a těmi komerčními? Dr. Vondra položil otázku: říkáte málo úspěšné? Nemůžete výsledky vyjádřit čísly? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record