Show simple item record

The application of electrochemical impedance spectroscopy for investigation of enzyme kinetics

dc.contributor.advisorFohlerová, Zdenkacs
dc.contributor.authorPospíšilová, Michaelacs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:52:43Z
dc.date.available2019-04-04T05:52:43Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationPOSPÍŠILOVÁ, M. Elektrochemická impedanční analýza enzymové reakce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other84380cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40712
dc.description.abstractAplikace elektrochemické impedanční spektroskopie (EIS) pro studium redoxních enzymových reakcí byla již popsána. Impedanční měření jsou velmi citlivé na změny na rozhraní mezi elektrodou a roztokem způsobené např. adsorpcí nabitých částic. Z tohoto důvodu mohou být použity pro studium kinetiky adsorpce makromolekul, ale také umožňují studovat enzymovou kinetiku, jelikož působením enzymů na substráty se enzymy účastní modifikace a generování nabitých částic na povrchu elektrody. V této práci zkoumáme potenciál elektrochemické impedanční techniky ke sledování kinetiky reakce na modelovém příkladu enzymu glukóza oxidázy a glukózy jako substrátu. Enzym je vystaven různým koncentracím substrátu a interakce se budou zaznamenávat v reálném čase. Očekávají se změny v impedanci při různých koncentracích substrátu. Tyto změny by měly následovat kinetiku Michaelis-Mentenové. Experimentální postup by měl být jednoduchý a měl by být prováděn v roztocích pufru bez požadavku na jakékoliv dodatečné redoxní próby.cs
dc.description.abstractThe application of electrochemical impedance spectroscopy (EIS) in theory and experiment for investigation of redox enzyme kinetics has been already described. The impedance studies are quite sensitive to the changes at the interface caused by adsorption of charged species and therefore can be used to study the kinetics of adsorption of macromolecules and also enables us to study enzyme kinetics since the action of the enzymes on their substrates involved modification and generation of charged species. In this work, we would explore the potential of electrochemical impedance technique to follow the kinetics of glucose oxidasesubstrate reactions on the immobilized surface. The enzyme will be allowed to interact with different concentrations of its substrate and the resulting reaction will be recorded in real time. Changes in the imaginary component of the impedance at various substrate concentrations will be expected to follow MichelisMenten kinetics. The experimental procedure should be simple and can be carried out directly in buffer solutions most suited for the required interaction to take place, without the requirement of any additional redox probes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbiosenzorycs
dc.subjectimpedancecs
dc.subjectenzymycs
dc.subjectkinetika enzymových reakcícs
dc.subjectelektrochemická impedanční spektroskopie.cs
dc.subjectbiosensorsen
dc.subjectimpedance analysisen
dc.subjectenzymesen
dc.subjectkinetics of enzyme reactionen
dc.subjectelektrochemical impedance spektroskopy.en
dc.titleElektrochemická impedanční analýza enzymové reakcecs
dc.title.alternativeThe application of electrochemical impedance spectroscopy for investigation of enzyme kineticsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-18cs
dcterms.modified2015-06-18-15:25:36cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid84380en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 08:40:22en
sync.item.modts2019.05.18 16:30:17en
dc.contributor.refereeSedláček, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record