Show simple item record

Transcription motif finding algorithms

dc.contributor.advisorMaděránková, Denisacs
dc.contributor.authorPeřinová, Barboracs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:24:42Z
dc.date.available2019-05-17T14:24:42Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationPEŘINOVÁ, B. Algoritmy pro vyhledávání transkripčních motivů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other84375cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40720
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vyhledáváním transkripčních motivů v sekvencích DNA. V první části je popsán proces transkripce DNA, význam transkripčních motivů a je uveden přehled databází transkripčních motivů. Druhá část obsahuje rozdělení algoritmů pro vyhledávání transkripčních motivů a detailně popisuje sedm existujících algoritmů. V praktické části byly vytvořeny funkce pro analýzu podle algoritmu Oligo-Analysis. Vytvořené funkce byly validovány na uměle vytvořených sekvencích s vnesenými motivy. Dále byla provedena analýza dvou rodin koregulovaných genů a výsledky porovnány s hodnotami, kterých dosáhli autoři algoritmu Oligo-Analysis.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with finding transcription motifs in DNA sequences. The first part describes the DNA transcription process, the significance of transcription motifs and provides an overview of transcription motif databases. The second part contains the classification of transcription motif finding algorithms, and details seven existing algorithms. In the practical part, functions for the analysis according to the Oligo-Analysis algorithm were created. Created functions were validated on the artificially created sequences with introduced motifs. The analysis of two families of coregulated genes was realized and the results were compared with the values achieved by the authors of the Oligo-Analysis algorithm.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDNAcs
dc.subjecttranskripcecs
dc.subjecttranskripční motivcs
dc.subjectalgoritmy vyhledávánícs
dc.subjectOligo-Analysiscs
dc.subjectDNAen
dc.subjecttranscriptionen
dc.subjecttranscription motifen
dc.subjectfinding algorithmsen
dc.subjectOligo-Analysisen
dc.titleAlgoritmy pro vyhledávání transkripčních motivůcs
dc.title.alternativeTranscription motif finding algorithmsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-17cs
dcterms.modified2015-06-18-15:25:35cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid84375en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:33:08en
sync.item.modts2020.04.01 05:39:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠkutková, Helenacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) MUDr. Kateřina Fialová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record