Show simple item record

Software image processing of infrared thermograms of the lower limbs of diabetic patients

dc.contributor.advisorBernard, Vladancs
dc.contributor.authorLangerová, Janacs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:24:43Z
dc.date.available2019-05-17T14:24:43Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationLANGEROVÁ, J. Software pro zpracování termovizních snímků dolních končetin diabetických pacientů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other84365cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40730
dc.description.abstractTato práce se zabývá automatickým zpracováním termovizních snímků plosek nohou dolních končetin. Pro uvedení do problematiky obsahuje obecnou rešerši na téma syndrom diabetické nohy a diabetes mellitus. Další teoreticky rozebíranou oblastí je infračervené záření, využívané v termovizní zobrazovací technice a zpracování obrazových dat. Ve druhé části je pak v práci prakticky rozebrán návrh softwaru a následně také jeho uskutečnění a zprovoznění. Popsány jsou všechny dílčí kroky k dosažení teplotních analýz. Vytvořený software obsahuje dvě základní možnosti ořezání zpracovávané plosky, a to buď ruční, či automatickou s ruční korekcí. Na konci práce je k dispozici statistické zpracování programem získaných dat, které je pojato velmi obecně a slouží spíše pro ověření funkčnosti softwaru.cs
dc.description.abstractThis work deals with the automatic processing of the thermal images of the soles of the lower limbs. It contains general research in the topic of diabetic foot syndrome and general description of diabetes mellitus. It also deals with the theoretical area of the infrared radiation used in thermovision techniques and image processing techniques. In the second part, there is practically described the proposition of the software and then also its realization and commissioning. Created software contains two main possibilities for cropping the searching sole, the first one is completely manual detection and the second one is automatic with manual correction. In this work, there are also described all the procedures for reaching of the temperature analyzes. Last part of this work is dedicated to statical valorization of the information, which was got by the created software and which is conceived generally and serves to functional valorization of the created software.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSyndrom diabetické končetinycs
dc.subjectdiabetes mellituscs
dc.subjecttermovizní systémycs
dc.subjectzpracování obrazucs
dc.subjectaktivní konturycs
dc.subjectsoftware pro zpracování termovizních snímků diabetické končetinycs
dc.subjectDiabetic foot syndromeen
dc.subjectdiabetes mellitusen
dc.subjectthermal image systemsen
dc.subjectimage processingen
dc.subjectactive countoursen
dc.subjectthermal image of the soles of the lower limbs processing softwareen
dc.titleSoftware pro zpracování termovizních snímků dolních končetin diabetických pacientůcs
dc.title.alternativeSoftware image processing of infrared thermograms of the lower limbs of diabetic patientsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-17cs
dcterms.modified2015-06-18-15:25:35cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid84365en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:33:09en
sync.item.modts2020.04.01 03:20:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMézl, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D. (člen) Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své bakalářské práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila bakalářskou práci. Studentka odpověděla na otázky členů komise i oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record