Now showing items 1-20 of 398

 • Přeizolace vedení 110 kV 

  Krejčí, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá přeizolazí vedení 110 kV. Cílem práce je navrhnout nové izolátorové závěsy. První, teoretická část práce, se věnuje izolátorům jejich vývoji, dělení a možnostem použití. Jsou uvedené různé materiály, ...
 • Simulační model veřejného osvětlení pro Network Simlator 3 

  Kapoun, Vladislav
  Tato diplomová práce se zaměřuje na možnosti ovládání inteligentního veřejného osvětlení, obsahuje popis ovládání a výhod systémů oproti současnému ovládání veřejného osvětlení. Rovněž se zabývá výčtem a srovnáním ...
 • Návrh 3D Vivaldiho anténní řady pro radarové aplikace 

  Kašpar, Petr
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu Vivaldiho anténní struktury, která je pro svoje širokopásmové vlastnosti vhodná pro radarové aplikace. Poskládáním základního Vivaldiho elementu do výsledné 2D anténní řady je dosaženo ...
 • Návrh a analýza synchronních strojů s permanentními magnety a soustředěným vinutím 

  Macek, Pavel
  Synchronní stroje s permanentními magnety (PMSM) jsou v dnešní době široce využívány v mnoha průmyslových aplikacích. V úvodu této diplomové práce je provedeno seznámení s vlastnostmi a konstrukcí jednotlivých typů ...
 • Autonomní venkovní systém pro pěstování rostlin 

  Schmidt, Dominik
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech udržování vhodných klimatických podmínek ve venkovním skleníku. Pro růst rostlin je důležitá vhodná teplota, vlhkost a dostatečný přísun vody. Cílem práce je navrhnout a zkonstruovat ...
 • Planární parabolická reflektorová anténa 

  Procházka, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem planární parabolické reflektorové antény. Práce je dělena do několika částí. První oddíl se věnuje teorii návrhu a základním návrhovým vztahům a základním teoretickým poznatkům o technologii ...
 • Autonomní generátor testovacích skriptů 

  Horký, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá řídícími jednotkami a jejich testováním. Pro tyto potřeby je zde popsána aplikace, která je schopná tyto řídící jednotky autonomně testovat. Aplikace má dvě části, první je generátor a editor ...
 • Energetické systémy v moderní výstavbě 

  Kaňovský, Jiří
  Energetický systém
 • Návrh převodníku DA pro nízkonapěťové aplikace v technologii CMOS 

  Dušek, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem přesného digitálně analogového převodníku, dále jen DAC. Práce poskytuje podklady pro pochopení principu převodu digitálního signálu na signál analogový. V práci je popsáno několik možností ...
 • Pokročilá meteostanice s přenosem obrazu 

  Augustin, Stanislav
  Obsahem této diplomové práce je hardwarový a softwarový návrh pokročilé meteostanice s přenosem obrazu. Meteostanice je tvořena dvěma jednotkami - venkovní a vnitřní. Venkovní jednotka zajišťuje zpracování hodnot z ...
 • Teoretický model linkové výroby pro výrobu plynem izolovaných komponent VVN 

  Haluza, Zdeněk
  Práce má za úkol vysvětlit, co znamená produkční tok a jaké metody známe k jeho analýze a seznámit nás se samotnou firmou. V rámci firmy se seznámit s lakovacím procesem a čištěním. První část pojednává o samotném produkčním ...
 • Segmentace cévního řečiště na snímcích sítnice s využitím statistických metod 

  Šolc, Radek
  Diplomová práce se zabývá problematikou segmentace krevního řečiště ze snímku fundus kamery. Teoretická část pojednává o základních charakteristikách těchto snímku. Jsou zde probrány nynější přístupy k segmentaci krevního ...
 • Zvýšení přesnosti a robustnosti bezdrátových lokalizačních technik 

  Tománek, Daniel
  Předmětem práce je problematika zaměřování bezdrátových jednotek v lokalizačních systémech řešených senzorickými sítěmi. Práce popisuje princip trilaterace a Levenberg-Marquardtův algoritmus. Hlavní částí práce jsou simulace ...
 • Návrh digitálního IP bloku pro diskrétní kosinovu transformaci 

  Veškrna, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem IP bloku pro diskrétní kosinovou transformaci. V~teoretické části jsou shrnuty algoritmy pro výpočet diskrétní kosinové transformace a diskutována jejich použitelnost v~hardwaru. ...
 • Odstraňovaní kolísání izolinie v EKG pomocí empirické modální dekompozice 

  Procházka, Petr
  V diplomové práci jsou popsány realizace vybraných lineárních filtrů pro odstranění kolísání izolinie. Tyto filtrace jsou aplikovány na uměle signály EKG z databáze CSE s navázaným kolísáním izolinie. Tyto metody jsou ...
 • Rizikové inženýrství v české energetice 

  Míčková, Petra
  Práce se zaměřuje na oblast řízení rizik v české energetice, seznamuje s jejím fungováním a souvislostmi. Dále přibližuje některé obecné principy managementu rizik, jejich význam v energetice a energetických projektech. ...
 • Laboratorní úlohy v prostředí NS3 pro předmět Pokročilé komunikační techniky 

  Vadkerti, Gabriel
  Táto diplomová práca sa zaoberá s vytvorením laboratórnych úloh v prostredí NS-3, kde sú predstavené protokoly IPv4 a IPv6, unicastový a multicastový prenos dát, kvality služieb v bezdrôtových sieťach, ďalej protokoly TCP ...
 • Analýza přenosu mobilního digitálního televizního vysílání DVB-T2 Lite a NGH 

  Golubev, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá popisem standardů pro mobilní a přenosný příjem digitálního televizního vysílání DVBT2Lite a DVBNGH. V prostředí MATLAB byla vytvořena aplikace simulátor s nastavitelnými parametry vysílače ...
 • Program pro výpočet rozložení optické intenzity 

  Golubev, Martin
  Diplomová práce se zabývá systémy pro komunikaci viditelným světlem (VLC). Jsou popsány základní optické prvky, jako je elektroluminescenční dioda a fotodioda. V další kapitole je pak popsán návrh vysílače, optického kanálu ...
 • Vliv excentricity na radiální síly v asynchronním motoru 

  Formánek, Jakub
  Cílem této diplomové práce je seznámit se s vlivy excentricity na radiální síly působící v asynchronním motoru. Vzhledem k tomu, ţe tento typ motorů patří k nejčastěji pouţívaným a nejvíce rozšířeným strojům vůbec, je ...