Show simple item record

Categorization of typical damage to vehicles

dc.contributor.advisorTokař, Stanislavcs
dc.contributor.authorObrátilová, Alenacs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:27:08Z
dc.date.available2019-11-27T20:27:08Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationOBRÁTILOVÁ, A. Kategorizace charakteristických poškození vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other76890cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40938
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá rozčleněním charakteristických poškození vozidel vznikajících při dopravních nehodách s okolní infrastrukturou pozemních komunikací s konkrétním zaměřením na dopravní nehody se stromy a silničními propustky. Podle zvolených střetových konfigurací byla charakterizována odpovídající poškození přední části vozidla s využitím podkladů z reálných dopravních nehod. Charakter poškození je uváděn v závislosti na umístění hlavního poškození a střetové rychlosti vozidla. Práce poskytuje přehled možné míry poškození jednotlivých dílů vozidla se zaměřením na přední část a dává tak možnost porovnání zjištěných poškození při reálných dopravních nehodách s poškozením vozidel vzniklým při manipulovaných škodných událostech.cs
dc.description.abstractThe Diploma thesis deals with segmentation of characteristic car damages, which arise during car crushes with ambient infrastructure of roads with concrete specialization to car crushes with trees and road culverts. According to chosen clash configurations there were characterized appropriate damages of front part of the car with usage of materials from real accidents. Level of damage is described according to location of the main point of impact and a speed during clash. The thesis provides summary of possible level of damage single parts of the car with focusing to front part and it gives opportunity comparison to detected damages during real car crushes with car damages made during manipulated harmful events.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDeformacecs
dc.subjectstromcs
dc.subjectpropustekcs
dc.subjectpevné překážky.cs
dc.subjectDeformationen
dc.subjecttreeen
dc.subjectculverten
dc.subjectfirm obstacles.en
dc.titleKategorizace charakteristických poškození vozidelcs
dc.title.alternativeCategorization of typical damage to vehiclesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-15cs
dcterms.modified2015-06-16-08:30:04cs
thesis.disciplineExpertní inženýrství v dopravěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid76890en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 14:03:44en
sync.item.modts2020.05.22 13:15:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKaluža, Zdeněkcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record