Poslední příspěvky

 • Design čelního světlometu automobilu 

  Struhár, Slavomír
  Témou práce je dizajn čelného svetlometu na bližšie nešpecifikovaný automobil. Prvú časť práce tvorí Prehľad súčasného poznania, ktorý sa venuje histórii, súčasnosti a blízkej budúcnosti predných svetlometov sériovo ...
 • Chování funkcí více proměnných z hlediska extrémů 

  Beseda, Jiří
  Problematika extrému funkce více proměnných spočívá ve výpočtu maxima nebo minima této funkce. Toto maximum a minimum funkce může být lokální, vázané a globální. K výpočtu nám pomáhají zejména derivace funkce, které položíme ...
 • Plynová tepelná čerpadla 

  Krejsa, Petr
  Bakalářská práce se zabývá popisem technologie tepelných čerpadel (TČ) a jejich nadstavbou na plynová tepelná čerpadla (GHP). Teoretická část obsahuje úvod, představení technologie tepelných čerpadel, představení technologie ...
 • Technologie výroby dílu 

  Bartl, Lukáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh technologií a výrobu součásti bimetalový válec ve firmě Bernex Bimetallic s.r.o. Po úvodu se zaměřuje na teoretický rozbor strojního obrábění, poté se věnuje technologičnosti součástky ...
 • Konstrukce adaptivního zrcadla pro výkonové laserové aplikace 

  Kroutil, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou prototypu adaptivního zrcadla pro výkonové lasery. Deformace zrcadla je vytvořena sadou tahových elementů a tlakem vzduchu. Velikost deformace odrazné plochy je v řádu desetin ...
 • Testování parametrů krokových motorů při různých režimech mikrokrokování 

  Műller, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem a sestrojením testovacího zařízení, které umožňuje měření základních parametrů krokových motorů. Úvodní část je věnována rešerši o principu fungování hybridního krokového motoru. K analýze ...
 • Návrh zařízení pro Power HIL simulaci Li-pol článku 

  Pribulla, Daniel
  Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou Power-HIL simulátora Li-po článku, slúžiaceho na testovanie napájania malých bezdrôtových modulov. Základom simulátora je model akumulátora, ktorý zahŕňa vplyv teploty a degradácie ...
 • Úprava dálkového ovládání experimentálního vozidla Car4 

  Šumpelová, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o vývoji programu dálkového ovládání k experimentálnímu vozidlu CAR4. Jsou zde popsány použité programy jako je Matlab, Simulink, Stateflow a další. V práci je popsán i navrhnutý způsob ...
 • Elektronika pro monitorování svalové činnosti 

  Lavička, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a sestavením zařízení pro snímání svalové činnosti. Je zde uveden obecný úvod do problematiky snímání této činnosti a dále se věnuje postupu při návrhu elektroniky a DPS. V závěrečné ...
 • Aplikace metody konečných prvků na řešení rovinných úloh 

  Langer, David
  Práce je zaměřena na problematiku aplikace metody konečných prvků na rovinné úlohy mechanického namáhání strojních součástí. První část práce má za cíl umožnit čtenáři udělat si přehled o používaných programech pracujících ...
 • Řízení otvírání okna osobního automobilu 

  Kebis, Tobiáš
  Táto práca sa zaoberá návrhom elektroniky a riadiaceho programu pre otváranie okna v aute. Na realizáciu sa použil reálny model dverí auta, na ktorý sa implementovala riadiaca a výkonná elektronika. Na napájanie bol použitý ...
 • Plánování trajektorie pro vozidlo se všemi řízenými koly 

  Trávníček, Tomáš
  Tato práce řeší plánování trajektorie a řízení pro dvoukolová (2WS) a čtyřkolová (4WS) vozidla v prostředí se statickými překážkami. V Rešerši jsou popsány používané algoritmy pro vozidla s předními řízenými koly. Dále je ...
 • Krut prutů s nekruhovým příčným průřezem 

  Kalivoda, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá analytickými a numerickými způsoby řešení úloh krutu prutů s různou geometrií příčných průřezů. V první části práce jsou uvedeny teoretické základy problému borcení příčných průřezů. Následuje ...
 • Homogenizace pěnové struktury s uzavřenou pórovitostí pomocí Kelvinovy buňky 

  Škoviera, Jozef
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením výpočtového modelu penovej štruktúry na základe Kelvinovej bunky s uzavretou pórovitosťou Prvým cieľom práce je homogenizácia penovej štruktúry pomocou zhodnej deformačnej odozvy u ...
 • Homogenizace pěnové struktury s otevřenou pórovitostí pomocí Kelvinovy buňky 

  Barančík, Milan
  Bakalářská práce se zabývá homogenizací pěnové struktury s otevřenou pórovitostí pomocí Kelvinovy buňky. V programu ANSYS byl vytvořen výpočtový model pěnové struktury a převeden na výpočtový model kontinua s odpovídajícími ...
 • Umělá plicní ventilace pro novorozence 

  Pohořilský, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací metody umělé plicní ventilace (CPAP) pro její nejefektivnější využití u novorozenců na neonatální jednotce intenzivní péče. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je ...
 • Ekonomika provozu větracích jednotek 

  Kratochvila, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami porovnávání větracích jednotek z hlediska ekonomiky provozu. Úvodní kapitoly jsou rešeršního charakteru na téma větrání a vzduchotechnika. V práci jsou dále popsány a demonstrovány ...
 • Depozice cínem dopovaného oxidu inditého a výzkum jeho optických vlastností 

  Olivíková, Gabriela
  Tato práce se zabývá přípravou a depozicí tenkých vrstev cínem dopovaného oxidu inditého (ITO) metodou iontového naprašování (IBS) s možností asistované depozice pomocí sekundárního iontového svazku (IBAD). V teoretické ...
 • SNOM sondy se speciálními vlastnostmi 

  Slabý, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá skenovací mikroskopií v blízkém poli (SNOM). Pomocí SNOM je experimentálně měřeno blízké pole interference povrchových plazmonových polaritonů (PPP) na strukturách tvořených drážkami na ...
 • Návrh komponent hnacího ústrojí formulového vozidla 

  Kolečář, Tomáš
  Práce se zabývá popisem hnacího ústrojí formulového vozidla. Poznatky z teoretického rozboru v úvodu práce jsou použity v konstrukční části zabývajícího se návrhem komponentů vozidla Formule Student. S konstrukčním návrhem ...

Zobrazit další