Poslední příspěvky

 • Plynová tepelná čerpadla 

  Krejsa, Petr
  Bakalářská práce se zabývá popisem technologie tepelných čerpadel (TČ) a jejich nadstavbou na plynová tepelná čerpadla (GHP). Teoretická část obsahuje úvod, představení technologie tepelných čerpadel, představení technologie ...
 • Výroba čepu s přírubou 

  Černá, Věra
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojírenské technologie předkládá návrh na technologii výroby výkovku - čepu s přírubou - vyráběného zápustkovým kováním z materiálu 15 142. Výkovek bude zhotoven ...
 • Návrh přípravků pro měření geometrické přesnosti obráběcích strojů 

  Holcman, David
  Tato bakalářská práce se zabývá moderními způsoby měření geometrické přesnosti obráběcích strojů, modální analýzou a definicí požadavků na používané přípravky při měření. Část se věnuje popisu numerické metody konečných ...
 • Svarky v technické dokumentaci 

  Černošek, Jiří
  Předložená bakalářská práce se zaměřuje na současný stav poznání v oblasti tvorby technické dokumentace svarků. Popisuje jednotlivé způsoby svařování společně se základními typy značení a nejdůležitějšími pravidly, která ...
 • Design digitálního hlukoměru 

  Dudková, Zuzana Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá designem digitálního hlukoměru. Cílem je doplnit stávající řadu produktů na trhu o vizuálně zajímavý výrobek s určitou přidanou hodnotou tak, aby byla zároveň zachována jeho funkčnost a ...
 • Inteligentní cykloblikač 

  Dytrych, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je návrh a výroba inteligentního cykloblikače. Tento cykloblikač je postaven na mikrokontroléru ATmega32 a MEMS akcelerometru s gyroskopem MPU6050. V práci se zabývám návrhem schématu, následnou ...
 • Studium asymetrických vyhlazených mřížek vytvořených elektronovou litografií 

  Brunn, Ondřej
  Tato práce se zabývá tvorbou vyhlazených asymetrických mřížek s užitím elektronové litografie. Popisuje kompletní postup od přípravy struktur v softwaru, následnou expozici elektronovým litografem až po vyvolání a analyzování ...
 • Návrh konstrukce 3D tiskárny s rozšířenou funkcionalitou 

  Čechman, David
  Cílem práce je konstrukční návrh pokročilé 3D tiskárny s přídavnou osou rotace včetně návrhu pohonů a kompletní výrobní dokumentace. V první části práce je popsán vznik a vývoj 3D tisku a jeho nejznámější metody. Ve druhé ...
 • Aerodynamický návrh nové generace přítlačných křídel formule SAE 

  Jánošík, Tomáš
  Hlavný zámer tejto práce je aerodynamický návrh novej generácie prítlačných krídel pre monopost Formule Student. Úvodná časť sa zaoberá náhľadom do využitia prítlačných krídel vo Formuli Student a aerodynamickou analýzou ...
 • Biomateriály na bázi kovů 

  Bunganič, Pavel
  V této bakalářské práci je vypracován přehled základních biomateriálů na bázi kovů, které se v dnešní době používají. Jednotlivé materiály jsou popsány a posouzena jejich vhodnost pro různé aplikace na základě chemického ...
 • Využití mobilních robotů v zahradnictví 

  Kalvoda, Lukáš
  V této bakalářské práci se zabývám užitím robotů v domácnosti, především tedy na zahradě. Cílem práce je nejprve naznačit co si pod pojmem robotika vůbec máme představit, stanovit nynější problémy robotiky, jak v České ...
 • Elektronický Xylofon 

  Weyrová, Dominika
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat elektronický xylofon, který bude řízený elektronikou na bázi Arduino nebo vhodně zvoleným programovatelným automatem. Xylofon bude vhodný zejména k propagačním účelům.
 • Návrh vestavného řešení pro automatický docházkový systém 

  Filakovský, Petr
  Práce se zabývá návrhem firmwaru pro mikrořadič, který je připojen k nadřazenému docházkovému systému, pomocí protokolu TCP/IP. Vytvořený firmware zpracovává data z RFID čipů a dalších periferií, jako jsou LCD grafický ...
 • Tvorba matematického modelu interakce tekutiny s hydrofobním povrchem 

  Malík, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou modelu okrajového problému proudění v obdélníkovém kanále s nesmáčivou stěnou. Text obsahuje přehled teoretických poznatků týkajících se hydrofobie a odvozené modely zohledňující předpoklady ...
 • Nekonvenční metalurgické pochody a tavicí agregáty 

  Dvořák, Jan
  Bakalářská práce je odbornou rešerší, popisující nekonvenční metalurgické pochody a tavicí agregáty. Je vysvětlen princip každého pochodu a jeho případné možnosti a použití.
 • Aerodynamická řešení podlah závodních vozů 

  Martinek, Tomáš
  Cílem této práce je objasnit podstatu přítlačné síly vznikající přísavným efektem. Náplní je teoretické popsání základního jevu, vysvětlení vzniku přísavného efektu na okruzích a následné uvedení příkladů vozů, využívající ...
 • Elektrochemické leptání křemíku 

  Vrzal, Pavel
  Elektrochemické leptání nachází uplatnění při modifikaci polovodičových materiálů. Pomocí této metody lze připravit širokou škálu struktur, které lze využít v biotechnologiích, nanotechnologiích nebo elektronice. Mezi tyto ...
 • Vliv základního materiálu na vlastnosti povlaku přáškového lakování 

  Šemrová, Monika
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice práškového lakování prováděném na více druhů základních materiálů za stejných podmínek. Práce obsahuje rešerši o práškovém lakování a vhodných předúpravách povrchu. Dále se ...
 • Studie nabíjení elektromobilů 

  Solař, Adam
  Předmětem této bakalářské práce na téma Studie nabíjení elektromobilů je vyhodnocení problematiky nabíjení elektrických vozidel. Cílem práce bylo sepsat rešeršní studii týkající se historie elektromobilů, možnosti nabíjení ...
 • Návrh skladu ve strojírenském podniku 

  Švec, Michal
  Cílem této práce je návrh skladu ve strojírenském podniku se zaměřením na zpracování plechů. V první části práce je věnována pozornost rešeršní studii o problematice skladování, logistických technologiích a o manipulaci a ...

Zobrazit další