Poslední příspěvky

 • Navržení technologie pro součást "příruba" ve dvou variantách 

  Valach, Jan
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit dva technologické postupy pro součást tvaru příruba. Pro každou z variant byl zvolen jiný druh polotovaru a jiný stroj. U obou variant je součást obráběna metodou soustružení. ...
 • Lanová rypadla 

  Maloch, Martin
  Témou bakalárskej práce je popis lanových rýpadiel. Cieľom bolo poukázať na vývoj a popis podstatných prvkov. Prvá časť práce je venovaná historickému vývoju od počiatočnej idey premiestňovania zeminy mechanizáciou. V ...
 • Mlhy a nízká oblačnost na letišti Ostrava-Mošnov 

  Harant, Tomáš
  Tato bakalářská práce popisuje nízkou oblačnost a malou dohlednost, jejich postavení v leteckých meteorologických zprávách a jejich měření. Zabývá se mlhou jako hlavní příčinou malé dohlednosti, jejím vznikem, předpovědí ...
 • Termovizní měření obalových konstrukcí budov 

  Kozák, Karol
  Termovízne meranie sa ako metóda bezkontaktného merania teplôt značne rozšírila v rôznych odvetviach priemyslu. V dnešnej dobe šetrenia energií a finančných prostriedkov vynaložených na vykurovanie budov sa stala neodmysliteľnou ...
 • Návrh řízení bezkartáčových DC motorů v prostředí Matlab/Simulink nebo LabView 

  Svozílek, Marek
  Ve své práci se budu zabývat modelem PI a PID regulátoru na BLDC motorech. Ze začátku vás seznámím s DC motory a jejich matematickým modelem. Posléze se zaměřím na BLDC motory a na jejich matematický model. Matematické ...
 • HIL simulace elektronické škrticí klapky 

  Maliszewski, Michal
  Tato práce se zabývá Hardware in the Loop (HIL) simulací elektronické škrticí klapky. V následujícím textu je odvozen její matematický model pro různé varianty tření a dorazů. Parametry modelu byly získány měřením na reálné ...
 • Deformačně-napěťová analýza dentálního implantátu 

  Snášelová, Dana
  Tato bakalářská práce se zabývá deformačně-napěťovými poměry na rozhraní dentálního implantátu a kosti dolní čelisti. Tyto poměry jsou řešeny pomocí výpočtových modelů na 2D úrovni. K výpočtům byla použita metoda konečných ...
 • Možnosti zefektivnění výroby použitím nových typů řezných nástrojů 

  Vondra, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá obecnými informacemi o soustružení a snahou najít možná vylepšení v obráběcím procesu pro potřeby konkrétní aplikace. Teoretická část popisuje základní výpočtové vztahy a používané nástrojové ...
 • Depozice cínem dopovaného oxidu inditého a výzkum jeho optických vlastností 

  Olivíková, Gabriela
  Tato práce se zabývá přípravou a depozicí tenkých vrstev cínem dopovaného oxidu inditého (ITO) metodou iontového naprašování (IBS) s možností asistované depozice pomocí sekundárního iontového svazku (IBAD). V teoretické ...
 • Pásový dopravník pro slévárenský písek 

  Skulina, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro přepravu slévárenského písku s dopravním výkonem 58 000 kg/hod, dopravní délkou 41 m a dopravní výškou 12,6 m. Práce zahrnuje stručný popis jednotlivých částí ...
 • Posouzení investic do vytápění rodinného domu 

  Fodor, Ján
  Táto bakalárska práca sa venuje zhodnoteniu jednotlivých investícií pre znižovanie nákladov na vykurovanie rodinného domu. Najprv bola spočítaná návrhová tepelná strata objektu podľa normy ČSN EN 12831. Potom boli navrhnuté ...
 • Využití kompozitních materiálů v civilním letectví 

  Nožička, Radek
  Tato práce je zpracována formou rešerše a pojednává o využití kompozitních materiálů v civilním letectví s důrazem na konstrukce dopravních letadel. První část práce se zabývá obecným rozdělením kompozitních materiálů a ...
 • Design čelního světlometu automobilu 

  Struhár, Slavomír
  Témou práce je dizajn čelného svetlometu na bližšie nešpecifikovaný automobil. Prvú časť práce tvorí Prehľad súčasného poznania, ktorý sa venuje histórii, súčasnosti a blízkej budúcnosti predných svetlometov sériovo ...
 • Vytápění, větrání a klimatizace v energeticky úsporných budovách 

  Vogel, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním, větráním a klimatizací energeticky úsporných budov. První část je věnována rešerši vhodných způsobů vytápění, větrání a klimatizace pro energeticky úsporné budovy. Druhá část práce ...
 • Tepelné izolace a zásypy jako cesta k úspoře kovů a anergií ve slévárenství 

  Kos, Jan
  Byly shrnuty druhy, principy a termofyzikální vlastnosti tepelných izolací a zásypů i jejich využití ve slévárenství s cílem zajistit usměrněné tuhnutí odlitků a tím jejich kvalitu. Je shrnuta nezbytnost numerické simulace ...
 • Turbodmychadla vznětových motorů 

  Fňukal, Jan
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající se turbodmychadly vznětových motorů. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První část pojednává o pozitivech přeplňování, historii a principu přeplňování. Druhá část ...
 • Pásový dopravník 

  Gura, Josef
  Cílem této bakalářské práce spočívá navrhnutí pásového dopravníku pro písky různých zrnitostí a vlastností, dle zadaných parametrů. Úvod práce se zabývá hlavními částmi pásového dopravníku a jejich výběrem. Druhá část ...
 • Kinematika bodových částic a šíření světla v de Sitterově časoprostoru 

  Michalík, Tomáš
  V této práci se zabýváme de Sitterovou speciální relativiou, která se odehrává v de Sitterově časoprostoru namísto Minkowského časoprostoru. Začínáme studií grupy symetrie de Sitterova časoprostoru. Snažíme se použít tyto ...
 • Hodnocení přesnosti a způsobilosti souřadnicového stroje PIONEER DEA 

  Hrdlička, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá přesností a způsobilostí souřadnicového měřicího stroje Pioneer Dea. Cílem práce je vyjádřit pomocí metodiky mezinárodního slovníku termínů v metrologii nejistotu měření a pro vytypovaný ...
 • Moderní trendy ve vytápění rodinného domu 

  Hrubanová, Kristýna
  Cílem bakalářské práce je provést shrnutí základních poznatků o různých systémech vytápění rodinných domů. Práce je zaměřena na moderní způsoby, které mají v dnešní době velký potenciál. V závěru práce je provedeno srovnání ...

Zobrazit další