• Testování prototypu UHV rastrovacího elektronového mikroskopu a konstrukce jeho efuzní cely 

  Šárközi, Rudolf
  Táto práca sa zaoberá vývojom a návrhom efúznej cely umožňujúcej depozíciu rôznych materiálov smerom nadol. Cela bude umiestnená v ultravákuovom elektrónovom mikroskope (UHV-SEM) vyvíjanom vo firme TESCAN v spolupráci s ...
 • Měření průtoku kapaliny 

  Bilý, Michal
  Tato práce se zabývá měřením průtoku kapalin. V krátkosti jsou zde popsány základní pojmy týkající se měření průtoku a principy vybraných průtokoměrů. Dále se práce věnuje návrhu a sestavení měřicí aparatury, přibližující ...
 • Frézovací nástroje z HSS ocelí s nanokompozitními povlaky 

  Ludvík, Radek
  Bakalářská práce se zabývá nanokompozitními povlaky nanesenými na frézovací nástroje z rychlořezných ocelí. V práci jsou popsány základy frézování, nástroje pro frézování a jejich rozdělení a upínání. Postupně je rozebrána ...
 • Návrh vpustky dvouválcové rovnačky XRK 2-150 

  Mazánek, Jan
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout zaváděcí zařízení – vpustku pro kosoúhlou válcovou rovnačku XRK 2–150 určenou k rovnání kruhových tyčí s průměry od 40 mm do 150 mm. návrh byl koncipován jako modifikace vpustky ...
 • Bezpilotní systém pro leteckou konstrukční soutěž 

  Malinowski, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá návrhem malého bezpilotního letounu určeného pro soutěž Air Cargo Challenge 2015. Práce je uspořádána dle postupu vývojových prací. Na prvotní koncepční návrh navazuje volba vhodného tvaru letounu ...
 • Konstrukce termoelektrického chladícího zařízení 

  Murgaš, Martin
  Bakalárska práca sa bude venovať popisu Peltierových článkov a podrobnému popisu termoelektrických javov na ktorých princípe fungujú. Ďalej sa budú spomínať termoelektrické materiály a ich vlastnosti a rôzne aplikácie ...
 • Pohon vřeten soustružnických automatů 

  Hadraba, Petr
  Předmětem této práce je dynamické modelování pohonů vícevřetenových automatů TMZ842NG a TMZ867NG v programu MSC Adams. Cílem je posouzení rozdílnosti jednotli-vých soustav a vlivu zkracující se tyče na celkové chování ...
 • Technologie výroby součásti 

  Havlát, Pavel
  Práce se zabývá technologií výroby součásti typu hřídel. V první části práce je popsána problematika strojního obrábění (historie a vývoj strojního obrábění, vznik třísky, řezná síla a teplo vznikající při obrábění). Další ...
 • Přehled průmyslových olejů 

  Ondrouch, Dušan
  V úvodu práce je popsána výroba základových olejů a jejich členění. V další části práce jsou popsány základní vlastnosti, podle kterých se dají oleje posuzovat. Stručně je zmíněn výčet nejčastějších aditiv, která upravují ...
 • Pásový podvozek lesního traktoru 

  Plichta, Zbyněk
  Bakalářská práce v první části představuje pásové podvozky používané u lesních traktorů a harvestorů. Obsahem druhé části je koncepční návrh pásového pojezdového ústrojí pro lesní traktor zadaných parametrů. Návrh se zabývá ...
 • Energetické využití biomasy 

  Bouchner, Michal
  Hlavním cílem bakalářské práce je rešerše technologií vyrábějících energii z biomasy se zaměřením na výrobu elektrické energie. V první části jsou tyto technologie rozděleny a popsány. V druhé části se práce zabývá vhodnými ...
 • Modulární vývody z odfukových kanálů 

  Dostoupil, Jiří
  Projekt pojednává o navržení ideální varianty modulárního vývodu, která bude plně funkční, pro firmu ABB v Brně na Vídeňské ulici. Po navržení modulárního vývodu, se budu zabývat vytvořením kusovníků pro jednotlivé segmenty, ...
 • Nástrojové vybavení pro technologii vrtání 

  Rosa, Jakub
  Cílem bakalářské práce je seznámení s technologií vrtání, představení firem produkujících vrtací nástroje a praktické provedení technologického experimentu vrtání. Bakalářská práce se v první části věnuje technologii vrtání ...
 • Technologie selektivní katalytické redukce 

  Kudlík, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií selektivní katalytické redukce. Technologie vznikla v důsledku zavádění přísných emisních limitů, kterých výrobci pomocí této technologie dosahují. První část práce je zaměřena ...
 • Moderní způsoby programování mikrokontroléru 

  Medla, Eduard
  Tato bakalářská práce se zabývá moderními způsoby programování mikrokontrolerů. Jsou zde rozebrány některé programovací jazyky, programovací prostředí a grafické editory. U každého způsobu programování jsou uvedeny jejich ...
 • Moderní metody snižování aerodynamického odporu vozidel 

  Šardický, Jakub
  Tato práce se zaměřuje na shrnutí prvků, které přispívají ke snížení aerodynamického odporu u vozidel. Aerodynamický odpor je přibližně jednou třetinou celkového odporu vozidla. V 21. století je velká snaha eliminovat ...
 • Konstrukce adaptivního zrcadla pro výkonové laserové aplikace 

  Kroutil, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou prototypu adaptivního zrcadla pro výkonové lasery. Deformace zrcadla je vytvořena sadou tahových elementů a tlakem vzduchu. Velikost deformace odrazné plochy je v řádu desetin ...
 • Krut prutů s nekruhovým příčným průřezem 

  Kalivoda, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá analytickými a numerickými způsoby řešení úloh krutu prutů s různou geometrií příčných průřezů. V první části práce jsou uvedeny teoretické základy problému borcení příčných průřezů. Následuje ...
 • Výroba kapalných biopaliv s využitím enzymatické hydrolýzy odpadního papíru 

  Roštek, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá rešeršným zhrnutím aktuálnych poznatkov o procese enzymatickej hydrolýzy, s vyžitím odpadového papiera ako suroviny, za cieľom jeho konverzie na kvapalné biopalivo. V rámci práce sú zhrnuté ...
 • Motorová jednotka lesního těžebního stroje 

  Petr, Tomáš
  Na začátku bakalářské práce je popis harvestoru a jeho základních částí. Poté je vypracována rešerše čtyř šestikolových lesních těžebních strojů, které mají podobné parametry jako zadání bakalářské práce. Dále je popsána ...