Show simple item record

Aluminium oxide ceramics microstructure modification for ballistic testing

dc.contributor.advisorRoleček, Jakubcs
dc.contributor.authorRolek, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:12:49Z
dc.date.available2018-10-21T17:12:49Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationROLEK, O. Modifikace mikrostruktury keramiky z oxidu hlinitého pro balistické testování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other86974cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40985
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá popisem základních tvarovacích metod keramických materiálů se zaměřením na metodu suspenzního lití a průběhem sušícího procesu keramických těles připravených touto metodou. Následná experimentální část prezentuje použití metody suspenzního lití k přípravě keramických destiček z oxidu hlinitého, vhodných pro balistickou ochranu osob a vozidel. V rámci této části jsou také podrobně popsány možnosti modifikace nasákavé formy s ohledem na výsledné vlastnosti keramických těles z Al2O3 zejména jejich relativní hustotu. V praktické části je také uveden vliv slinovací teploty na výslednou relativní hustotu keramických tělesa také na jejich mikrostrukturu, konkrétně velikost zrna. V rámci této práce byla připravena keramická tělesa z oxidu hlinitého s nízkou hodnotou velikost zrna (1,18 m) a s vysokou relativní hustotou přesahující 99 %, která budou podrobena balistickým testům.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis describes basic shaping methods of ceramic materials and drying processes of wet ceramics, with concern of slip casting method. The experimental part of this thesis presents the usage of slip casting method for preparation of Al2O3 ceramic plates, suitable for personal and vehicle ballistic protection. Tailoring of the slip casting plaster molds, with regard to the resulting properties of the Al2O3 ceramic body, in particular its relative density, is also described in this part. The influence of sintering temperature on final relative density of ceramic samples and on their microstructure especially their grain size is also shown in the practical. Bulk ceramic samples suitable for upcoming ballistic testing with low grain size (1,18 m) and high relative density exceeding 99 % were prepared from alumina.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsuspenzní litícs
dc.subjectnasákavá formacs
dc.subjectoxid hlinitýcs
dc.subjectmikrostrukturacs
dc.subjectkeramický pancířcs
dc.subjectslip castingen
dc.subjectslip casting plaster molden
dc.subjectaluminaen
dc.subjectmicrostructureen
dc.subjectceramic armouren
dc.titleModifikace mikrostruktury keramiky z oxidu hlinitého pro balistické testovánícs
dc.title.alternativeAluminium oxide ceramics microstructure modification for ballistic testingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-16cs
dcterms.modified2015-06-17-15:27:40cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid86974en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:50:41en
sync.item.modts2020.03.31 09:19:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDrdlík, Danielcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) doc. Ing. Klára Částková, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record