Show simple item record

Analysis of the Selected Company by the Selective Methods

dc.contributor.advisorHanušová, Helenacs
dc.contributor.authorLucký, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:37:15Z
dc.date.available2019-04-03T22:37:15Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationLUCKÝ, J. Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other82421cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41007
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je analýza Wine wellness centra v Hustopečích. Práce je rozdělena do několika částí. V úvodní části jsou popsána teoretická východiska, následuje analýza vybraného subjektu pomocí PESTLE analýzy, Porterova pěti faktorového modelu, marketingového mixu a SWOT analýzy. Na základě těchto analýz je navrženo doporučení a návrhy řešení.cs
dc.description.abstractThe objective of this thesis is to analyze the Wine wellness center in Hustopeče. The work is divided into the several parts. The introductory part describes the theoretical background, followed by analysis of selected subject using PESTLE analysis, Porter's five-factor model, marketing mix and SWOT analysis. On the basis of these analyzes is proposed recommendations and suggestions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectWellnesscs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectanalýza PESTLEcs
dc.subjectPorterův pěti faktorový modelcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectanalýza SWOTcs
dc.subjectWellnessen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectanalysis PESTLEen
dc.subjectPorter's five-factor modelen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.titleAnalýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metodcs
dc.title.alternativeAnalysis of the Selected Company by the Selective Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-18cs
dcterms.modified2015-06-25-08:37:54cs
thesis.disciplineManagement v tělesné kultuřecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid82421en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:18:59en
sync.item.modts2020.03.30 20:56:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHerzogová, Evacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. (předseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno Mgr. Konečný: Je možné z vaše dotazníku zjistit, které procedury vyžadují zlepšení? - zodpovězeno doc. Korvas: Nabízí váš projekt i další aktivity kromě welness? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record