Show simple item record

Real time signal processing

dc.contributor.advisorMlýnek, Petrcs
dc.contributor.authorNepovím, Pavelcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:54:00Z
dc.date.available2018-10-21T16:54:00Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationNEPOVÍM, P. Problematika zpracování signálů v reálném čase [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other39972cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4100
dc.description.abstractCílem diplomové práce je seznámit čtenáře s diskrétní Fourierovou transformací DFT a jejím zavedením při spektrální analýze diskrétních signálů. Dále pak popisuje efektivní výpočet DFT pomocí algoritmu rychlé Fourierovy transformace FFT a vlivy, které se objevují při DFT spektrální analýze, vliv délky DFT, vliv délky segmentu analyzovaného signálu a prosakování ve spektru. Dále je vysvětlena problematika komplexní reprezentace reálných pásmově omezených signálů v základním pásmu, nazývaná komplexní obálkou signálů. Toto vyjádření využívá Hilbertovy transformace a analytického signálu. Práce také popisuje aplikační knihovnu Real Time Toolbox programového prostředí Matlab/Simulink, která s využitím měřicí karty AD622 umožňuje připojovat a zpracovávat skutečné signály v reálném čase. S využitím těchto prostředků je v programovém prostředí Matlab/Simulink vytvořena laboratorní úloha simulující komplexní vyjádření reálných pásmově omezených signálů v reálném čase.cs
dc.description.abstractThe aim of the master’s thesis is to acquaint the reader with Discrete Fourier Transform DFT and its introduction to spectral analysis descrete time signals. Furthermore it describes efficient computation of the DFT using the algorithm Fast Fourier Transform FFT and effects that appear in the DFT spectral analysis, the effect of the length of the DFT, the effect of the length of the segment of the analysed signal and the leakage. Next is explained the issue of the complex representation of real bandpass signals in the baseband, called the complex envelope of signals. This represenation uses the Hilbert Transform and the analytic signal. The thesis also describes the application library Real Time Toolbox of the software Matlab/Simulink, that uses the data acquition card AD622 allows to connect and process real signals in real time. In Matlab/Simulink with use this facilities is create the laboratory lesson, that simulating the complex represenation of real bandpass signals in real time.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdiskrétní Fourierova transformace DFTcs
dc.subjectrychlá Fourierova transformace FFTcs
dc.subjectHilbertova transformacecs
dc.subjectkomplexní obálkacs
dc.subjectReal Time Toolboxcs
dc.subjectměřící karta AD622cs
dc.subjectDescrete Fourier Transform DFTen
dc.subjectFast Fourier Transform FFTen
dc.subjectHilbert Transformen
dc.subjectComplex Envelopeen
dc.subjectReal Time Toolboxen
dc.subjectData Acquisition Card AD622en
dc.titleProblematika zpracování signálů v reálném časecs
dc.title.alternativeReal time signal processingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-08cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:18cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid39972en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:59:10en
sync.item.modts2020.03.31 09:48:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRášo, Ondřejcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (předseda) doc. Ing. Miloš Orgoň, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Průša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šporik (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceVysvětlete Vaše tvrzení, že "prosakování spektra je nejvíce výrazné pro harmonické signály". U ostatních typů signálů (např. obdélník, pila) nedochází k prosakování spektra, nebo je toto prosakování méně výrazné? Způsob výpočtu FFT v programu MATLAB pro čísla, která nejsou násobkem 2?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record