Show simple item record

Digitaly controlled inverter for induction motor

dc.contributor.advisorKnobloch, Jancs
dc.contributor.authorDráb, Dominikcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:24:45Z
dc.date.available2019-05-17T14:24:45Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationDRÁB, D. Číslicově řízený měnič pro asynchronní motor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other82617cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41044
dc.description.abstractTáto bakalárska práca sa zaoberá návrhom riadiacej časti frekvenčného meniča pre asynchrónny motor, ktorý je súčasťou laboratórneho standu. Práca obsahuje základný popis činnosti asynchrónneho stroja, popis funkcie a prevedenia frekvenčného meniča. Ďalej sú v práci vysvetlené najčastejšie používané spôsoby riadenia pohonov s asynchrónnym motorom. V ďalšej kapitole je popísaný návrh riadiaceho modulu s mikroprocesorom od firmy Freescale. Práca sa taktiež zaoberá vytvorením softvéru pre mikroprocesor. Vytvorené bolo aj grafické užívateľské rozhranie pre ovládanie standu prostredníctvom počítača. V závere práce je popísané meranie na asynchrónnom motore.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the design of control unit of frequency converter for asynchronous motor, that is part of the laboratory stand. The work contains basic description of asynchronous machine and explanation of operation and design of frequency converters. Furthermore, the work explains the most commonly used methods for control of electrical drives with asynchronous motor. The following chapter describes the design of control module with microprocessor from Freescale. The work also deals with the creation of software for microprocessor. Additionally, the graphical user interface was designed for controlling the stand using a computer. The final chapter of thesis describes measurement of the induction motor.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectasynchrónny motorcs
dc.subjectfrekvenčný meničcs
dc.subjectmikroprocesorové riadeniecs
dc.subjectdigitálny signálový procesorcs
dc.subjectDSPcs
dc.subjectFreescale MC56F82748cs
dc.subjectmodulácia priestorového vektoracs
dc.subjectSVMcs
dc.subjectFreemastercs
dc.subjectasynchronous motoren
dc.subjectfrequency converteren
dc.subjectmicroprocessor controlen
dc.subjectdigital signal processoren
dc.subjectDSPen
dc.subjectFreescale MC56F82748en
dc.subjectspace vector modulationen
dc.subjectSVMen
dc.subjectFreemasteren
dc.titleČíslicově řízený měnič pro asynchronní motorcs
dc.title.alternativeDigitaly controlled inverter for induction motoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-15cs
dcterms.modified2015-06-17-07:51:52cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid82617en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:18:22en
sync.item.modts2020.04.01 00:00:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKlíma, Bohumilcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen)cs
but.defencePráce má mimořádně vysokou úroveň, jak po stránce obsahové, tak po stránce formální. Je evidentní, že student odvedl velký kus kvalitní práce. Zvláštní ocenění zasluhuje vytvoření pěkného grafického rozhraní pro ovládání měničů v laboratorním standu. Na otázky oponenta odpověděl vyčerpávajícím způsobem.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record