Show simple item record

Risk analysis and evaluation in building foundations design

dc.contributor.advisorVymazal, Tomášcs
dc.contributor.authorKalenda, Lukášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:05:44Z
dc.date.available2018-10-21T16:05:44Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKALENDA, L. Analýza a hodnocení rizik v návrhu zakládání staveb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other82757cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41078
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou a hodnocením kvalitativních, environmentálních a bezpečnostních rizik v procesu návrhu základů stavby. Na modelovém příkladě je naznačen postup výpočtu. Následně je provedena analýzy rizik dle normy ČSN EN 31010:2011 Management rizik - Techniky posuzování rizik. K posouzení rizik jsou zvoleny následující metody - analýza příčin a důsledků (Ishikawův diagram), matice rizik a analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA). Za pomocí těchto metod jsou identifikována a ohodnocena zjištěná rizika. Jsou zde také navržena příslušná opatření pro snížení hodnoty rizika. V závěrečném shrnutí je provedeno srovnání s publikacemi s podobnou tématikou.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the analysis and evaluation of quality, environmental and safety risks in the design process of the designing the foundations of building. The calculation procedure is shown in the model example. Subsequently, the risk analysis according to DIN EN 31010: 2011 Risk Management - Risk Assessment Techniques is performed. The risk assessment was made by following methods: analysis of the causes and consequences (Ishikawa diagram), the risk matrix and Analysis Failure Modes and Effects (FMEA). Using these methods, the risk were identified and assessed. There are also proposed appropriate measures to reduce the risk value. Comparisons with publications with a similar theme is performed in the final summary.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRizikocs
dc.subjectkvalitacs
dc.subjectenvironmentcs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectzáklady stavbycs
dc.subjectRisken
dc.subjectqualityen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectsafetyen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectthe foundations of buildingsen
dc.titleAnalýza a hodnocení rizik v návrhu zakládání stavebcs
dc.title.alternativeRisk analysis and evaluation in building foundations designen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-24cs
dcterms.modified2015-06-29-14:43:19cs
thesis.disciplineŘízení rizik stavebních konstrukcícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid82757en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:08:39en
sync.item.modts2020.03.31 13:07:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBednářová, Bronislavacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. (místopředseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record