Show simple item record

Design and measurement of a small induction motor

dc.contributor.advisorMach, Martincs
dc.contributor.authorFišer, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:24:46Z
dc.date.available2019-05-17T14:24:46Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationFIŠER, J. Návrh a měření asynchronního motoru malého výkonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other84282cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41234
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje návrhu a měření asynchronního motoru malého výkonu. V první části je popsána konstrukce a princip funkce asynchronního motoru. Následující část práce se zabývá analytickým výpočtem vlastností třífázového asynchronního motoru. Dále jsou pomocí programu Maxwell provedeny analytické výpočty a výpočty metodou konečných prvků. V závěru jsou tyto výpočty porovnány s výsledky z měření.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with design and measurement of a small induction motor. The introduction describes a structure and an operating principle of the induction motor. The following part deals with analytical calculation of three-phase induction motor‘s properties. Next are executed an analytical calculations and a finite element method calculations by the Maxwell software. In the end are these calculations compared with results from measurement.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAsynchronnícs
dc.subjectmotorcs
dc.subjectasynchronní motorcs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectměřenícs
dc.subjectanalytický výpočetcs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectAsynchronousen
dc.subjectmotoren
dc.subjectinduction motoren
dc.subjectdesignen
dc.subjectmeasurementen
dc.subjectanalytical calculationen
dc.subjectfinite element methoden
dc.titleNávrh a měření asynchronního motoru malého výkonucs
dc.title.alternativeDesign and measurement of a small induction motoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-16cs
dcterms.modified2015-06-17-07:51:52cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid84282en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:13:35en
sync.item.modts2020.03.31 04:29:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKlíma, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dohnal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent obhajoval závěrečnou práci na téma Návrh a měření asynchronního motoru malého výkonu. Prezentoval provedený výpočet v programu Maxwell. Představil výsledky měření motoru a porovnal je s výsledky simulace. Odpověděl na otázky oponenta. V následné diskuzi odpovídal na otázky komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record