Show simple item record

The Project of Improvement Combinantion Compensation in the Firm

dc.contributor.advisorMikulec, Luděkcs
dc.contributor.authorMatuška, Ladislavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:23:27Z
dc.date.available2014-06-08cs
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationMATUŠKA, L. Návrh na zlepšení systému odměňování ve firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.cs
dc.identifier.other23315cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4124
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou problémů současného systému odměňování ve firmě. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh na zlepšení systému odměňování. Obsahem jsou obecné formy odměňování a jejich vazba na legislativní podmínky. Návrh na zlepšení systému odměňování je zaměřen na zvyšování výkonu a pracovní způsobilosti zaměstnanců. Velký důraz je kladen na jednoduchost řešení s cílem praktického využití pro každodenní praxics
dc.description.abstractThis Master’s thesis deals with the analysis problem of improvement combination compensation in the Firm. On the basis of findings, improvement compensation position, which should had help establish firm. The general form is of remuneration and their link to the legislative conditions. Proposal to improve the remuneration system for improvement is focused on improving performance and working staff. Great emphasis is placed on simplicity of solutions to practical applications for daily practice.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectsystém odměňování práce plat lidské zdroje Rentabilita Efektivní komunikace Systém CRM Konkurenční výhoda Zaměstnanec Zaměstnavatel pracovní smlouva výkonnost produktivita výkon hodnocenícs
dc.subjectcombination compensation pay human resources Profitability Effective communication Customer relationship management programme Competitive advantage employee employer employment contract efficiency produktivity performance evaluationen
dc.titleNávrh na zlepšení systému odměňování ve firměcs
dc.title.alternativeThe Project of Improvement Combinantion Compensation in the Firmen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-08cs
dcterms.modified2009-09-04-11:45:07cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid23315en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:10:29en
sync.item.modts2020.04.01 00:17:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeLubasová, Alenacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Petr Polák (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (člen) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) PhDr. Ing. Jiří Pokorný, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record