Show simple item record

Element analysis of magnesium alloys using laser induced breakdown spectrometry

dc.contributor.advisorDoležal, Pavelcs
dc.contributor.authorVeis, Samuelcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:23:24Z
dc.date.available2019-05-17T13:23:24Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationVEIS, S. Prvková analýza hořčíkových slitin pomocí spektrometrie laserem buzeného plazmatu (LIBS) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other80445cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41422
dc.description.abstractBakalárska práca je zameraná na posúdenie možnosti detekovania minoritných prvkov v horčíkových zliatinách so zameraním na prvky vzácnych zemín pomocou spektroskopie laserom indukovanej iskry. Základným materiálom boli tvárené plechy zliatín ZE10 o hrúbke 1,6 mm a ZE41 o hrúbke 2 mm vyrobené metódou Direct Chill casting. V práci bol popísaný spôsob kvalitatívneho a kvantitatívneho vyhodnocovania spektier pomocou LIBS. Z kvalitatívnej analýzy ZE41 bola potvrdená prítomnosť La, Ce, Nd a Pr a v ZE10 sa podarilo potvrdiť prítomnosť La a Ce. Tieto informácie potvrdzujú výsledky analýzy pomocou EDS. Na ukážku bola vyhotovená kvantitatívna analýza ZE10, čím sa potvrdilo, že LIBS je metóda použiteľná na detekciu REE v Mg zliatinách.cs
dc.description.abstractBachelor‘s thesis is aimed at assessing the possibilities of trace elements detection in magnesium alloys using laser induced breakdown spectroscopy with a focus on rare earth elements. Base materials were wrought magnesium alloy sheet ZE10 with thickness of 1,6 mm and ZE41 with thickness of 2 mm produced using Direct Chill casting method. Qualitative and quantitative ways of LIBS spectra evaluation were described in the work. Qualitative analysis confirmed the presence of La, Ce, Nd and Pr in ZE41, and La with Ce in ZE10. These informations confirm results of EDS analysis. For a demonstration, quantitative analysis of ZE10 was made, which confirmed the possibility of using LIBS for detection of REE in Mg alloys.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLIBScs
dc.subjectspektroskopia laserom indukovanej iskrycs
dc.subjecttvárené horčíkové zliatinycs
dc.subjectprvky vzácnych zemíncs
dc.subjectZE10cs
dc.subjectZE41cs
dc.subjectLIBSen
dc.subjectlaser induced breakdown spectroscopyen
dc.subjectwrought magnesium alloysen
dc.subjectrare earth elementsen
dc.subjectZE10en
dc.subjectZE41en
dc.titlePrvková analýza hořčíkových slitin pomocí spektrometrie laserem buzeného plazmatu (LIBS)cs
dc.title.alternativeElement analysis of magnesium alloys using laser induced breakdown spectrometryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-17cs
dcterms.modified2015-06-29-11:06:34cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid80445en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:25:39en
sync.item.modts2020.03.31 23:37:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeFintová, Stanislavacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) Ing. Jan Čížek, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen) doc. Ing. David Salamon, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record