Zobrazit minimální záznam

Working chamber of electron beam welder

dc.contributor.advisorDaněk, Ladislavcs
dc.contributor.authorČervinka, Petrcs
dc.date.accessioned2018-10-29T10:27:21Z
dc.date.available2018-10-29T10:27:21Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationČERVINKA, P. Komora pro elektronové svařování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other80217cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41440
dc.description.abstractPředložená práce se zabývá problematikou návrhu pracovní komory elektronové svářečky. Tato vakuová komora krychlového tvaru o objemu cca 100 litrů bude využita v ÚPT AV ČR v.v.i. při budování experimentální svářečky s elektronovou tryskou o výkonu 2 kW s urychlovacím napětí 60 kV. V teoretické části je pojednáváno o teorii elektronového svařování, zákládních částech zařízení elektronových svářeček a o možnostech technologie svařování pracovních komor. V praktické části práce se řeší návrh pracovní komory (konstrukce komory v kreslícím softwaru), pevnostní kontrola navržené komory v softwaru ANSYS a návrh vhodné metody svaření. Na vzorku materiálu korozivzdorné oceli 17240, ze kterého bude komora vyrobena, byly použity metody svařování TIG a MAG, aby byla ověřena vhodnost zvolené metody svařování.cs
dc.description.abstractThe submitted work deals with the design of the working chamber of the electron beam welders. This vacuum chamber of the cubic shape, with a volume of approx. 100 litres will be used in the ÚPT of the AV ČR v.v.i. during building an experimental welding with electron gun performance 2 kW with accelerating voltage 60 kV. The theoretical part is about the theory of electron welding, electron beam welders of basic sections of the facility, and about possibilities of the technology for welding working chambers. In the practical part of the thesis is being thought out the design of the working chamber (construction chamber in design software), the strength test of construction chamber in the software ANSYS and the design of appropriate methods of welding. The sample of the material which is the stainless steel 17240, from which the chamber will be made, have been used in methods of welding TIG and MAG that was verified by the suitability of the chosen methods of welding.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectelektronové svařovánícs
dc.subjectvakuová komoracs
dc.subjectkorozivzdorná ocelcs
dc.subjectTIGcs
dc.subjectMAGcs
dc.subjectelectron weldingen
dc.subjectvacuum chamberen
dc.subjectstainless steelen
dc.subjectTIGen
dc.subjectMAGen
dc.titleKomora pro elektronové svařovánícs
dc.title.alternativeWorking chamber of electron beam welderen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-25cs
dcterms.modified2015-06-26-12:19:44cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid80217en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.11.02 04:53:35en
sync.item.modts2018.10.22 14:50:01en
dc.contributor.refereeMrňa, Liborcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam