Poslední příspěvky

 • Analýza fluorescence organického barviva s využitím konfokální mikroskopie 

  Mocko, Štefan
  Tato bakalářská práce se zabývá dlouhodobou analýzou fluorescence rhodaminu, který je navázán na železité SPIO nanočástice. V první části seznamuje s nutným vědeckým základem pro pochopení fyzikálního jevu fluorescence. ...
 • Klasifikace typů vozidel metodou dynamického borcení času 

  Halachkin, Aliaksei
  Tato práce se věnuje metodě borcení času. Během práce byla napsaná C/Python knihovna, která je použita na klasifikaci typů vozidel podle profilů. Testování se provádělo na reálných datech z laserového skeneru. Algoritmus ...
 • Analýza Arterial Spin Labeling MRI dat 

  Galanová, Zuzana
  Táto bakalárska práca sa zameriava najmä na perfúzne zobrazovanie metódou arterial spin labeling. Opisuje základné fyzikálne princípy magnetickej rezonancie, rekonštrukciu obrazu z nazbieraných dát, bezkontrastné perfúzne ...
 • Hodnocení příspěvku denního světla ve sdružené osvětlovací soustavě 

  Pavlík, Denis
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotiť aktuálny stav združenej osvetľovacej sústavy objektu chodby v budove VUT Technická 12. Práca spracováva rešerš týkajúcej sa svetelnej techniky. Ďalšia časť sa zameriava na simulácie ...
 • Algoritmy pro vyhledávání transkripčních motivů 

  Peřinová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhledáváním transkripčních motivů v sekvencích DNA. V první části je popsán proces transkripce DNA, význam transkripčních motivů a je uveden přehled databází transkripčních motivů. Druhá ...
 • Návrh alternativního vytápění pro objekt Technická 12 

  Bártů, Jan
  Cílem této práce je návrh alternativního zdroje pro objekt Technická 12. V první části této práce autor seznamuje čtenáře se současnými způsoby vytápění a s možnostmi využití obnovitelných zdrojů energie na vytápění, včetně ...
 • Zajištění kvality služeb v datových sítích 

  Mareček, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou zajištění kvality služeb v datových sítích. První část práce obsahuje teoretický rozbor, kde je popsána technologie Quality of Services a její mechanismy. V závěru teoretické části jsou ...
 • Metody vyhledávání tandemových repetic v DNA sekvencích 

  Havlík, Kryštof
  V této práci je objasněna základní problematika repetitivní DNA a jsou zde zhodnoceny vyhledávače tandemových repetic bezplatně dostupné široké veřejnosti. V praktické části práce je popsán algoritmus sloužící k vyhledávání ...
 • Ověření vývodové ochrany ABB REF615 s využitím experimentálního modelu distribuční soustavy 22 kV 

  Váhala, Václav
  Cílem této bakalářské práce je popsat, nastavit a ověřit funkce digitální ochrany ABB REF615. Dále je práce zaměřena na ochranu z hlediska jejích ochranných funkcí a hardwarové konfigurace. Práce vás také seznámí s parametry ...
 • Kostní implantáty na bázi železa 

  Bachmayer, Marek
  Předkládaná práce se zabývá možností použití kovových materiálů při výrobě kostních implantátů. V práci jsou zahrnuty informace o stavbě a vlastnostech kostí, obsaženy jsou i informace o tělních tekutinách a obsahu a ...
 • Moderní video kodeky 

  Bílek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá moderními video kodeky a hodnocením jejich výstupní kvality videa. Nejprve jsou vysvětleny principy některých objektivních i subjektivních metod hodnocení. V další části jsou poté představeny ...
 • Emulátor HF RFID tagu 

  Neužil, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o základech technologie radiofrekvenční identifikace neboli RFID. Popisuje její princip a využití. Hlavním cílem je návrh emulátoru RFID tagu pro HF pásmo podle normy ISO 15693, který by měl ...
 • Komentovaný překlad 

  Planý, Martin
  Semestrální projekt s názvem Komentovaný překlad skript obsahuje překlad části učebních materiálů pro předmět MCVT. Práce dále studuje jazykové prostředky použité při překladu a zabývá se také teorií spojenou se stylem, ...
 • Typová zkouška spínacího přístroje 

  Knebl, Ladislav
  Jištění elektrických obvodů v elektrických instalacích domů pomocí jističů je jednou z nejpoužívanějších ochran proti nadproudům v obvodu. V síti nízkého napětí byly nahrazeny pojistky pomocí jističů, z tohoto důvodu je ...
 • Snímač kondenzované vlhkosti 

  Voda, Tomáš
  Tato práce obsahuje možnosti měření kondenzované vlhkosti a vlhkosti materiálů, které tuto vlhkost absorbují. Dále popisuje návrh přípravku, na kterém kondenzuje vodní pára, pro testování snímače kondenzované vlhkosti. V ...
 • Řídicí jednotka dveřních systémů dopravních prostředků 

  Jablončík, Lukáš
  Tématem mé bakalářské práce je návrh řídicí jednotky pro dveřní systémy dopravních prostředků. Řídicí jednotka je navržena z moderních součástek s dostupností více jak deset let. Řízení je realizováno pomocí mikrokontroléru ...
 • Stanovení času snímání kamer 

  Adamec, Matúš
  Táto bakalárska práca popisuje postup vytvorenia metodiky pre stanovenie poradia a vzá- jomných časových relácii snímkou získavaných z viacerých kamier. Táto metodika rieši danú úlohu tým, že určí uhol natočenia rotujúceho ...
 • Řízení 3D tiskárny pomocí mikropočítače Raspberry Pi 

  Lokajíček, Lukáš
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá možností řešení ovládání 3D tiskárny typu RepRap pomocí mikropočítače Raspberry Pi. V teoretické části je provedena rešerše teorie o 3D tisku orientovaná na 3D tiskárnu na ústavu ...
 • Řízení 3-osého robotu 

  Krajcar, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řízení 3-osého robotického manipulátoru určeného pro přesun výlisků z formy hydraulického vstřikovacího lisu k místu vizuální kontroly. Robot je osazen třemi asynchronními motory, ...
 • Maticový LED display 8x64 

  Marek, Michal
  Tato semestrální práce se zabývá popisem LED diodových matic a způsobem jejich řízení. V projektu je popsána funkce řídících obvodu pro LED matice, funkce řadiče a způsoby programování mikrokontrolérů. To zahrnuje programování ...

Zobrazit další