Recent Submissions

 • Klasifikace typů vozidel metodou dynamického borcení času 

  Halachkin, Aliaksei
  Tato práce se věnuje metodě borcení času. Během práce byla napsaná C/Python knihovna, která je použita na klasifikaci typů vozidel podle profilů. Testování se provádělo na reálných datech z laserového skeneru. Algoritmus ...
 • Rekonstrukce 3D modelu ze dvou snímků jedné scény 

  Myška, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá procesem rekonstrukce 3D scény pomocí dvou 2D snímků pořízených nekalibrovanými kamerami. První kapitola je zaměřena na matematickou teorii stojící za tímto procesem. V této kapitole je ...
 • Vlastnosti čidel proudu 

  Čížek, Ondřej
  V této práci jsou popsány všechny používané čidla proudů, způsob jejich funkce a u každého čidla jsou popsány jejich vlastnosti. Dále je zde krátce popsán program LabVIEW a měření, které pomocí něho proběhlo se zaměřením ...
 • Inteligentní multimediální panel pro Raspberry Pi 

  Bari, Lukáš
  Obsahom tejto semestrálnej práce je návrh sýstému pre multimediálny prehrávač založený na platforme Raspberry Pi. Práca obsahuje návrh celého zariadenia ako multimediálneho panelu s možnosťou ovládania priamo, alebo cez ...
 • Řízení chytré domácnosti s využitím platformy AllJoyn 

  Resler, Tomáš
  Bakalářská práce je věnována systému AllJoyn, který se snaží standardizovat rozhraní pro komunikaci v rámci chytré domácnosti. V teoretické části jsou popsány základní principy a struktura frameworku Alljoyn včetně ...
 • Digitální teploměr s rozsahem od 0 do 50 stupňů C 

  Horváthová, Ľubica
  Táto bakalárska práca sa zaoberá všeobecným rozdelením teplotných senzorov a výberom konkrétneho senzoru, vhodného pre naše použitie. V práci je popísaná bloková schéma zapojenia digitálneho teplomeru, tak isto ako konkrétny ...
 • Srovnání projektování klasické a inteligentní elektroinstalace rodinného domu 

  Valo, Marek
  Tato práce obsahuje náležitosti pro návrh silnoproudých a slaboproudých rozvodů klasické a systémové elektroinstalace. Cílem této práce je realizace projektu klasické a systémové elektroinstalace rodinného domu a jejich ...
 • Aplikace pro simulaci průběhu akčních napětí a membránových proudů 

  Klouba, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na základní elektronické pochody na buněčné membráně, způsoby měření elektrických pochodů a možné početní řešení tohoto problému. Simulace akčních napětí a membránových proudů je důležitá ...
 • Návrh zásobování města Jičín elektrickou energií 

  Vánský, Pavel
  Bakalářská práce se věnuje problematice změny napětí, popřípadě změny zásobování daného města elektrickou energií. V práci s názvem „Návrh zásobování města Jičín elektrickou energií“ je řešen konkrétní případ unifikace ...
 • Hodnocení příspěvku denního světla ve sdružené osvětlovací soustavě 

  Pavlík, Denis
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotiť aktuálny stav združenej osvetľovacej sústavy objektu chodby v budove VUT Technická 12. Práca spracováva rešerš týkajúcej sa svetelnej techniky. Ďalšia časť sa zameriava na simulácie ...
 • Řídicí systém podvozku robotu 

  Řezníček, Radek
  Tato práce se zabývá řízením mobilního robotu s diferenciálním podvozkem, který využívá operační systémem reálného času. Úvodní část je zaměřena na teoretický popis robotu a jeho původního firmwaru. Praktická část se zabývá ...
 • Odstraňovač zubního kamene 

  Šobich, Adam
  Bakalářská práce je zaměřená na systémový návrh odstraňovače zubního kamene pracujícího na frekvenci 27 kHz a dosahujícího intenzity ultrazvuku na hrotu aplikátoru do 5 W.cm-2. V práci je rozebraná problematika zubního ...
 • Analýza Arterial Spin Labeling MRI dat 

  Galanová, Zuzana
  Táto bakalárska práca sa zameriava najmä na perfúzne zobrazovanie metódou arterial spin labeling. Opisuje základné fyzikálne princípy magnetickej rezonancie, rekonštrukciu obrazu z nazbieraných dát, bezkontrastné perfúzne ...
 • Indikace pozice mikrotitrační destičky 

  Papajová, Gabriela
  Tato bakalářská práce se zabývá indikací pozice mikrotitrační destičky pro usnadnění orientace při pipetování látek. To zahrnuje návrh hardwaru, blokový diagram a obslužný software. Další důležitá část se zabývá softwarovým ...
 • Bezmembránový reproduktor 

  Kovář, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá shrnutím teoretického základu a návrhem jednokanálového bezmembránového reproduktoru. Bezmembránový reproduktor postrádá mechanické prvky a tudíž není zatížen frekvenční limitací. Návrh ...
 • Servisní SW pro správu a nastavení zbraní 

  Fedor, Denis
  Táto práca sa zaoberá virtuálnym zbraňovým simulátorom SAVIT pre výcvik ozbrojených zložiek. S využitím príkladu výcvikovej zbrane MP5 je opísaná elektrická stavba samotného zariadenia, nasledovaná popisom prenosového ...
 • Kalibrace rázového kladívka 

  Šafář, Jakub
  Cílem této práce je praktickým měřením a následným výpočtem ověřit, zda citlivost rázového kladívka ENDEVCO 2302-5 vyhovuje hodnotě, uváděné výrobcem, případně jak se skutečná hodnota od této hodnoty liší. Dále tato práce ...
 • Stereo audio výkonový zesilovač ve třídě AB 

  Chmelík, Šimon
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nízkofrekvenčního výkonového zesilovače v pracovní třídě AB včetně korekčního předzesilovače a vhodného napájecího zdroje. Zesilovač je navržen tak, aby byl realizovatelný z běžně ...
 • Generátor návěstních tónů pro telefonní ústřednu 

  Srnský, Petr
  Cílem této semestrální práce je popis a návrh generátoru návěstních signálů pro telefonní ústřednu pomocí elektronických součástek. Generátor slouží ke generování celkem tří obdélníkových návěstních signálů a jednoho ...
 • Elektrochemická impedanční analýza enzymové reakce 

  Pospíšilová, Michaela
  Aplikace elektrochemické impedanční spektroskopie (EIS) pro studium redoxních enzymových reakcí byla již popsána. Impedanční měření jsou velmi citlivé na změny na rozhraní mezi elektrodou a roztokem způsobené např. adsorpcí ...

View more