Show simple item record

Preparation and Implementation of an International Race in Freestyle Skiing

dc.contributor.advisorKotrbáček, Václavcs
dc.contributor.authorChrástecký, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T11:31:51Z
dc.date.available2019-05-17T11:31:51Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationCHRÁSTECKÝ, M. Příprava a realizace mezinárodního závodu ve freestyle lyžování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other85834cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41589
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na přípravu a realizaci mezinárodního závodu v lyžování. Práce je členěna do několika části. Teoretická část se zabývá tvorbou podnikatelského plánu, SWOT analýzou, PEST analýzou, marketingovým mixem, dotazníkem, rozpočty a kalkulacemi a analýzou konkurenčního prostředí. Tyto poznatky jsou aplikovány v praktické části, v které je také navrhnuta inovace závodu.cs
dc.description.abstractBachelor thesis is focused on the preparation and implementation of an international competition in skiing. Work is divided into several parts. The theoretical part deals with the creation of a business plan, SWOT analysis, PEST analysis , marketing mix, questionnaire, budgets and calculations and analysis of the competitive environment . These findings are applied in the practical part, which is also designed to upgrade the plant.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský záměrcs
dc.subjectsportovní akcecs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectfreeskiingcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectkalkulacecs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectsportcs
dc.subjectlyžovánícs
dc.subjectPEST analýzacs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectBusiness planen
dc.subjectsporting eventsen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectfreeskiingen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectcalculationen
dc.subjectcostingen
dc.subjectsporten
dc.subjectskiingen
dc.subjectPEST analysisen
dc.subjectquestionnaireen
dc.titlePříprava a realizace mezinárodního závodu ve freestyle lyžovánícs
dc.title.alternativePreparation and Implementation of an International Race in Freestyle Skiingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-18cs
dcterms.modified2015-06-25-08:37:53cs
thesis.disciplineManagement v tělesné kultuřecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid85834en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:33:11en
sync.item.modts2020.03.31 06:15:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeIng.Jana Michlíkovács
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta – odpovězeno Doc. Drnek: Zmiňované závody již probíhají? - odpovězeno Ing. Novák: V kapitole návrhu sportovní akce máte uveden dotazník - jak to spolu souvisí? - částečně odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record