Show simple item record

Current loop 0(4) - 20 mA Analyzer

dc.contributor.advisorKahle, Petrcs
dc.contributor.authorMládek, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:30:13Z
dc.date.available2019-05-17T03:30:13Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationMLÁDEK, O. Analyzátor proudové smyčky 0(4) - 20 mA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other85737cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41620
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou proudové smyčky. Jsou zde popsány její základní části a možnosti použití. Pro vyvíjený analyzátor je proveden rozbor hlavních funkcí. Důraz je kladen na režim zdroje a měření. Tyto funkce jsou klíčové pro testování a simulaci proudové smyčky. Dále je popsána sériová komunikační sběrnice SPI, která je využita pro přístup k displeji analyzátoru. K vyhodnocování spolehlivosti obvodů je vybrána a popsána metoda FMEA. V praktické části je popsán vývoj analyzátoru a popis jeho jednotlivých bloků. V poslední části je provedena aplikace metody FMEA na vybrané poruchové stavy.cs
dc.description.abstractThe subject of master´s thesis the problematics of current loop. Within the thesis, the basic components of current loop and the possibilities of its usage are described. There has also been an analysis made of the crucial functions of analyzer which is currently being in the process of development. A focus is put on mode of source and measure. The related functions are crucial in terms of testing and simulation of current loop. Furthermore, the SPI is described and it is used to establish access to the analyzer’s display. The usage of FMEA method has been chosen for the purpose of circuit’s reliability assessment. Practical part describes development of the analyzer and its parts. FMEA method application for selected fault states is presented in final part.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProudová smyčkacs
dc.subjectSPIcs
dc.subjectFMEAcs
dc.subjectXTR111cs
dc.subjectSTM32cs
dc.subjectCurrent loopen
dc.subjectSPIen
dc.subjectFMEAen
dc.subjectXTR111en
dc.subjectSTM32en
dc.titleAnalyzátor proudové smyčky 0(4) - 20 mAcs
dc.title.alternativeCurrent loop 0(4) - 20 mA Analyzeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-08cs
dcterms.modified2015-06-15-07:23:12cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid85737en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:13:06en
sync.item.modts2021.11.12 21:07:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeB:TECH,, Petr Dobrovolný,cs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Bohuslav Res, CSc. (člen) Ing. Jiří Ovsík (člen)cs
but.defenceStudent seznámil zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record