Show simple item record

Analysis of the shape of the intake ports of the current concept differentially pumped chamber

dc.contributor.advisorMaxa, Jiřícs
dc.contributor.authorBílek, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:30:14Z
dc.date.available2019-05-17T03:30:14Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationBÍLEK, M. Analýza tvaru sacích kanálů současné koncepce diferenciálně čerpané komory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other85721cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41623
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou tvaru sacích kanálů diferenciálně čerpané komory u současné koncepce. První část této práce nás uvádí do problematiky mikroskopie, následně se zaměřuje na mikroskopy typu ESEM a zahrnuje také popis dynamiky proudění a popis matematický. V dalších kapitolách je popsaný software SolidWorks, v němž je vytvořen model kanálu diferenciálně čerpané komory a program Ansys Fluent sloužící k analýzám. V Druhé části práce jsou popsány navrhované koncepty a výsledky jejich simulací. Závěrem práce jsou tyto výsledky analyzovány a vyhodnoceny.cs
dc.description.abstractThis master´s thesis discusses the analysis of the shape of the intake ports of differentially pumped chamber for the current concept. The first part is an introduction to the microscopy issue, then it is focused on ESEM microscopes and it also includes a describtion of the Flow dynamics and a mathematical describtion. In the following chapters the software Solid Works, where the model of differentially pumped chamber is created, and the software Ansys Fluent, which is used for analysis, are described. The second part concerns the proposed concepts and the results of their simulations. At the end of the work the results are analyzed and evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektronová mikroskopiecs
dc.subjectEnvironmentální rastrovací elektronový mikroskopcs
dc.subjectSolidWorkscs
dc.subjectANSYS Fluentcs
dc.subjectDiferenciálně čerpaná komoracs
dc.subjectElectron microscopyen
dc.subjectEnvironmental scanning electron mikroskopeen
dc.subjectSolidWorksen
dc.subjectANSYS Fluenten
dc.subjectDifferentially Pumped chamberen
dc.titleAnalýza tvaru sacích kanálů současné koncepce diferenciálně čerpané komorycs
dc.title.alternativeAnalysis of the shape of the intake ports of the current concept differentially pumped chamberen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-08cs
dcterms.modified2015-06-15-07:22:56cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid85721en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:50:05en
sync.item.modts2020.03.30 22:18:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeVyroubal, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Bača, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Chladil, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. 1) Jaký turbulentní model byl při řešení použit? 2) Jaký je rozdíl mezi počáteční a okrajovou podmínkou řešení numerického modelu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record