Show simple item record

Design of heat exchanger for feeding heat water network 5,5 MW

dc.contributor.advisorBaláš, Marekcs
dc.contributor.authorKubíček, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:09:25Z
dc.date.available2019-05-17T06:09:25Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKUBÍČEK, O. Návrh ohříváku topné vody pro vyvedení tepla z teplárny o výkonu 5,5 MW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83669cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41631
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem ohříváku topné vody pro výměníkovou stanici s výkonem 5,5 MW. Cílem práce je provedení tepelného a hydraulického výpočtu v rozsahu zadání a následně vypracování projekčního výkresu ohříváku spolu s vhodným nadimenzováním tlouštěk stěn hlavních plášťů a přírub. Cíle práce byly naplněny dle zadání. Úvodní část diplomové práce stručně seznamuje se zkoumanou problematikou ohříváků a vybranými oblastmi z tématiky sdílení tepla. Následuje základní bilanční výpočet toků hmot a energií uvnitř ohříváku spolu s tepelným a hydraulickým návrhem sloužící k určení velikosti teplosměnných ploch trubek. Další částí je provedení výpočtů, jejichž výsledky slouží k určení základních rozměrů vybraných dílů a kontrole správnosti rozměrů navržených. V poslední části diplomové práce je pak přiblíženo konstrukční zpracování ohříváku a bližší popis vybraných dílů.cs
dc.description.abstractThe Master thesis deals with the water-heater design for heat-exchange station with total power output 5,5 MW. The goal of the thesis is to make thermal and hydraulic calculation in the extent of the assignment and to develop a projection drawing of the heater along with a correct dimensioning of the shell and flanges. Thesis goals were met according to the assignment. The introductory part of the thesis briefly introduces to the heat-exchanger problematic and selected topics about heat-transfer. Following the basic mass and energy flows calculation inside the heater together with the thermal and hydraulic design determines the size of the heat transfer surface of pipes. After that the design calculations were made, whose results are used to determine the basic dimensions of selected parts and checking the accuracy of designed dimensions. In the last part of the work the design process is more described also with a more detailed description of selected parts.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTepelný výměníkcs
dc.subjectpřestup teplacs
dc.subjectU-trubkový svazekcs
dc.subjectpáracs
dc.subjectkondenzacecs
dc.subjectHeat exchangeren
dc.subjectheat transferen
dc.subjectU-tube bundleen
dc.subjectsteamen
dc.subjectcondensationen
dc.titleNávrh ohříváku topné vody pro vyvedení tepla z teplárny o výkonu 5,5 MWcs
dc.title.alternativeDesign of heat exchanger for feeding heat water network 5,5 MWen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-16cs
dcterms.modified2015-06-22-11:00:14cs
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid83669en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:19:42en
sync.item.modts2020.03.31 23:32:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMoskalík, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (předseda) prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc. (místopředseda) Ing. Stanislav Kubiš, CSc. (člen) Ing. Radovan Kundera (člen) Ing. Tomáš Flimel (člen) Ing. Pavel Čáslava (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record