Show simple item record

Fluid boiler CFB for wood biomass combustion, setam paramters 150 t/h; 9,3 MPa; 530 °C

dc.contributor.advisorBaláš, Marekcs
dc.contributor.authorMartinek, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:09:25Z
dc.date.available2019-05-17T06:09:25Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationMARTINEK, J. Fluidní kotel CFB na spalování dřevní biomasy o parametrech páry 150 t/h; 9,3 MPa; 530 °C [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83398cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41674
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá kontrolním výpočtem fluidního kotle na biomasu s cirkulující fluidní vrstvou. V úvodu jsou stručně teoreticky představeny fluidní kotle a vysvětleno co je biomasa. Dále je stechiometrický výpočet spalin. Následuje výpočet ztrát a celkové účinnosti kotle. Stručně je udělán výpočet odsíření. Hlavní část práce se věnuje návrhu a výpočtu jednotlivých teplosměnných ploch: šotovému přehříváku P1, přehřívákům 2 a 3, stěnovému přehříváku, vratné komoře, závěsným trubkám, ekonomizéru a ohříváku vzduchu. V závěru je spočítána celková odchylka kotle. Práce je doplněna o diagram průběhu teploty pracovního media a spalin.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the control calculation of fluid biomass boilers with circulating fluidized bed. The introduction briefly introduced fluidized bed boilers and explained what biomass is. Furthermore there is a stoichiometric calculation of combustion. The calculation of the losses and the efficiency of the boiler is following. Desulphurization is calculated briefly. The main part is devoted to the design and calculation of individual heat exchanging surfaces: superheater P1, superheaters 2 and 3, the wall superheater, the return chamber, hanging tubes, economizer and air heater. At the end is calculated total tolerance boiler. Work is completed with a diagram of temperature of working media and combustion.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFluidní kotelcs
dc.subjectbiomasacs
dc.subjectfluidní vrstvacs
dc.subjectteplosměnná plochacs
dc.subjectodsířenícs
dc.subjectFluid boileren
dc.subjectbiomassen
dc.subjectfluidized beden
dc.subjectheat transfer surfaceen
dc.subjectdesulfurizationen
dc.titleFluidní kotel CFB na spalování dřevní biomasy o parametrech páry 150 t/h; 9,3 MPa; 530 °Ccs
dc.title.alternativeFluid boiler CFB for wood biomass combustion, setam paramters 150 t/h; 9,3 MPa; 530 °Cen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-16cs
dcterms.modified2015-06-22-11:00:14cs
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid83398en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:58:37en
sync.item.modts2020.04.01 00:56:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMoskalík, Jiřícs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (předseda) prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc. (místopředseda) Ing. Stanislav Kubiš, CSc. (člen) Ing. Radovan Kundera (člen) Ing. Tomáš Flimel (člen) Ing. Pavel Čáslava (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record