Show simple item record

Modification of coating-substrate interface character of thermally sprayed coatings using electron beam technology

dc.contributor.advisorČížek, Janen
dc.contributor.authorMareš, Jiříen
dc.date.accessioned2019-05-17T06:09:26Z
dc.date.available2019-05-17T06:09:26Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationMAREŠ, J. Modifikace charakteru rozhraní substrát-nástřik vrstev deponovaných technologiemi žárového nanášení pomocí technologie elektronového paprsku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83433cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/41681
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na modifikaci charakteru rozhraní substrát-nástřik NiCrAlY povlaků nanesených pomocí technologie vodou stabilizované plazmy na substráty z oceli S235JRC+C. Přetavení žárové vrstvy elektronovým paprskem bylo zvoleno jako technologie pro modifikaci a dvě různé modifikace byly zkoumány. V práci byl proveden pokus o stanovení vlivu modifikací na adhezní vlastnosti nástřiku. Dále jsou v práci prezentovány analýzy mikrostruktury, fázového a chemického složení a mikrotvrdosti ve stavu před a po modifikaci. Během studie bylo zjištěno, že dochází ke změnám fázového složení jak během depozice, tak během modifikace elektronovým paprskem. Modifikace elektronovým paprskem způsobila roztavení oxidů původní mikrostruktury nástřiku, které následně rekrystalizovaly na povrchu modifikované vrstvy. Dalším získaným poznatkem bylo, že dochází ke snížení mikrotvrdosti po modifikaci, což bylo způsobeno odstraněním oxidů z mikrostruktury a promícháním materiálu substrátu a původního nástřiku. Adheze nástřiků v as sprayed stavu byla kvantifikována. V případě nástřiků modifikovaných elektronovým paprskem přesná kvantifikace nebyla možná, z důvodu předčasného porušení na rozhraní nástřik-adhezivní pojivo během adhezních testů.en
dc.description.abstractThis thesis is focused on a modification of the coating-substrate interface of NiCrAlY bond-coats deposited by water stabilized plasma technology on S235JRC+C steel substrates. Electron beam remelting was chosen as the technology used for the modification and two different modifications were investigated. Attempt has been made to determine the effect of remelting on the adhesive strength of the coatings. Further analysis of the microstructure, phase and chemical composition and microhardness were carried out in the state prior and after the modification. During the study it was found that change in phase composition occurs after the deposition as well as after the electron beam modification. It was also found that the electron beam modification caused melting of oxides in the coating original microstructure and resulted in resolidification of these oxides on the surface of the modified layer. Further it was found that electron beam modification resulted in decreased microhardness of the coatings due to oxide removal from the microstructure and coating substrate material mixing. Adhesive strength of the coatings in as-sprayed condition was quantified, however in the case of electron beam modified coatings the adhesive strength could not be fully quantified due to premature failure at the coating adhesive agent interface during adhesion testing.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŽárové technologieen
dc.subjectvodou stabilizovaná plazmaen
dc.subjectWSPen
dc.subjectadhezní zkoušeníen
dc.subjectelektronový svazeken
dc.subjectrozhraníen
dc.subjectNiCrAlYen
dc.subjectpovlaken
dc.subjectThermal spraycs
dc.subjectwater-stabilized plasma spraycs
dc.subjectWSPcs
dc.subjectadhesion testingcs
dc.subjectelectron beamcs
dc.subjectinterfacecs
dc.subjectNiCrAlYcs
dc.subjectcoatingscs
dc.titleModifikace charakteru rozhraní substrát-nástřik vrstev deponovaných technologiemi žárového nanášení pomocí technologie elektronového paprskuen
dc.title.alternativeModification of coating-substrate interface character of thermally sprayed coatings using electron beam technologycs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-17cs
dcterms.modified2015-06-22-11:55:48cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid83433en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:07:50en
sync.item.modts2020.03.31 06:33:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMoravčík, Igoren
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Karel Maca, Dr. (člen) prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record